Lykke Mose

Lykke Mose

Om bloggen

Lykke Mose forsker frihedsforsøget i Esbjerg for at afdække, hvordan forskellige former for styring, ledelse og samarbejde påvirker skolens evne til at styrke elevmotivationen, elevinddragelsen og indfri formålsparagraffen. Lykke er optaget af samspillet i hele styringskæden fra politisk- til elevniveau og analyserer med afsæt i både samfundsvidenskabens styringsteorier og psykologiens viden om, hvad der muliggør menneskelig og organisatorisk udvikling.