Anne Hammer

Blog

De nationale tests er i bedste fald spild af tid

Vi ved, at de nationale tests er ubrugelige som pædagogisk værktøj, de er fejlbehæftede, og de er usikre, når de skal sige noget om enkelte elevers faglige niveau. Derfor kan det undre, at landets skolebørn endnu engang skal gennemføre de uanvendelige tests, som i bedste fald er spild af tid, og i værste fald øger mistrivslen blandt vores børn og unge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børn i hele landet har det seneste år oplevet en helt anderledes skolegang, end de er vant til. Det har været både udfordrende og frustrerende for lærere, elever og forældre. Desværre har man besluttet, at landets skoleelever skal gennemføre de obligatoriske nationale test, når skolerne igen åbner, og lærere og elever strømmer ind og ud ad klasselokalerne.

Det virker som en meget forkert prioritering i en tid, hvor børnene har gået i skole bag en skærm i meget lang tid. Især når vi ved, at de nationale test er fyldt med fejl og er ubrugelige som pædagogisk værktøj. Det er ganske enkelt spild af både lærere og elevers tid.

Når man vælger at gennemføre de nationale test, presser man unødigt eleverne, og det kan i værste fald betyde, at vi øger mistrivslen. Samtidig vil der endnu engang blive spildt tid på undervisning, hvis eneste formål er at forberede eleverne på en test, hvis resultat vi ikke kan bruge som et pædagogisk redskab til at sige noget som helst om den enkelte elevs udfordringer eller kompetencer. Til gengæld bliver vi måske klogere på om eleverne med to streger kan dele granulaterlatteromskole og immatrikulationsfestkalksandstenindstiksbog i tre ord. 

Lad i stedet lærerne gøre det, de er bedst til, og giv dem tiden og muligheden for det. Det er lærerne, der har nøglen til at styrke de sociale relationer og klassefællesskabet, som har været under pres bag skærmen. Det er også lærerne, der har nøglen til at hæve elevernes faglige niveau. Lærerne behøver ikke en intetsigende test til at lokalisere de elever, der har det svært, men de kan derimod gøre noget kvalificeret ved de udfordringer, den enkelte elev måtte have, hvis vi giver dem ro og ressourcer til at løse opgaven. 

Anne Hammer

Jeg er uddannet fra Læreruddannelsen i Aarhus i 2014 og arbejder som folkeskolelærer i Silkeborg Kommune. Mit hjerte banker for en folkeskole, der skaber det gode børne- og lærerliv, og derfor blander jeg mig ofte i debatten. Jeg tror, at tillid til lærerne og deres professionelle dømmekraft er vejen til at sikre en meningsfuld hverdag ude i klasselokalerne.