Astra-bloggen

Blog

Håndsrækning til naturfagsteamet i ny prøvevejledning

Godt begyndt siges at være halvt fuldendt. Derfor er det en god hjælp til naturfagsteamet, at der allerede på side 2 i den spritnye prøvevejledning er en liste over, hvilke præciseringer prøvevejledningen indeholder, hvad den enkelte ændring består i, og ikke mindst hvad formålet med den er. Lad os sende en tak til rette instans for håndsrækningen!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er seks områder med præciseringer

  1. Gruppedannelse og lodtrækning
  2. Vejledning
  3. Lærernes forberedelse inden prøven
  4. Prøven
  5. Hjælpemidler
  6. Bedømmelse

Den korte version af fortællingen er: Læs selv mere i prøvevejledningen. Ellers dykker vi her ned i de præciseringer, der har størst betydning lige nu og her, hvor vi nærmer os 1. april og dermed den tidligste dato, eleverne kan trække det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i.

Lodtrækning foregår med tilbagelægning

Læg fire ark papir med hver et nummer på et bord, og vend bagsiden op. Lad eleven/gruppen trække. Læg sedlen tilbage og bland eventuelt rundt. Husk skoleleder ved sidelinjen. Sådan skal lodtrækningen foregå nu. Og sådan har praksis også allerede været nogle steder, mens lodtrækningen andre steder har foregået som vist i Astras film om den fælles prøve: Flere sedler med samme fællesfaglige fokusområde, der udgår i takt med, at de trækkes. Det har været ok praksis - det er det ikke længere, så det er værd at være opmærksom på, når det går løs om lidt over en måneds tid.

Vejledningen bør ligne den, eleverne kender fra undervisningen

Når eleverne har trukket, går vejledningen i gang - så det er lige oppe over. Fra ministeriets side har man ønsket at understøtte naturfagslærerne i at vejlede i prøveforløbet. Derfor bliver forskellige detaljer om vejledningen nu uddybet, bl.a. at det bør tydeliggøres for eleverne, hvad de kan få vejledning om, samt at vejledningen i prøveperioden bør ligne den, eleverne er vant til fra undervisningen. Alt sammen med henblik på, at vejledningen bliver bedst mulig for eleverne.

Eksempler på hvad vi kan kigge efter som tegn på naturfaglig kompetence

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

I prøvesituationen vurderer vi elevernes naturfaglige kompetence. Men hvad er det lige helt præcis, vi kigger efter? Der er nu hjælp at hente i prøvevejledningen, der vier hele tre sider nu til at gøre os klogere på de fire naturfaglige kompetenceområder sat i prøvesammenhæng.

Der er for hvert af kompetenceområderne en liste med opmærksomhedsfelter fx for undersøgelse Har eleven overvejet variable i undersøgelsen, og indsamles data systematisk?  og inden for modellering fx Reflekterer eleven over forholdet mellem model og virkelighed? Disse spørgsmål vil være gode i prøvesituationen. Men de kunne også komme i spil i undervisningen allerede i morgen! Den hjælp, naturfagslærere her får til at blive klogere på, hvad der egentlig kan ses som tegn på naturfaglig kompetence, kan være nyttig til at gøre det tydeligt for eleverne, hvad det er, der forventes af dem. Det er jo en anelse for sent i selve prøvesituationen, så det er bare om at få det ud i spil her og nu. Både i de 9. klasser, der skal til prøve om lidt, men i lige så høj grad i 7. og 8.-klasserne - jo før desto bedre.

Smertensbarnet internettet og de hjælpemidler, der ligger dér

Debatten raser allerede her på Folkeskolen.dk i forbindelse med den nye prøvebekendtgørelses § 24, der sætter en stopper for elevernes brug af internettet. Hvor intentionen er at undgå snyd, frygtes virkningen at være, at eleverne begrænses også til prøven i naturfagene, fordi de fra undervisningen er vant til at bruge bl.a. hjælpemidler, der tilgås via internettet. Her er grobund for frustration og forbistring.

Opfordringen herfra skal lyde: Lad jer ikke begrænse. Eleverne kan stadig bruge de samme hjælpemidler, men der skal nogle nye vaner til for, hvordan eleverne kan tilgå dem under prøven. Skynd jer at få skolens it-vejleder, it-ansvarlige og skoleledelse i tale og få aftalt, hvordan I gør på jeres skole. Hvis det sker hurtigt, kan det stadig nås i undervisningen at forberede eleverne på, hvordan det foregår, så de bliver vant til det.

Det fjerner måske ikke ganske forbistringen, for det er træls, når ændringer kommer til at ramme eleverne, der indtil nu har været forberedt på noget andet. Men med hurtig handling nu, må generne kunne mindskes.

Klog på ‘specifikke hjælpemidler’

I samme bekendtgørelse (i bilag 1) findes et nyt punkt 4.11, hvor termen ‘specifikke hjælpemidler’ optræder. Dét foldes ud i den nye version af prøvevejledningen, og dækker fx over fagportaler, modeller, animationer og simuleringer.

Læs selv videre - og tag op i fagteamet

Der er mere læsestof i prøvevejledningen, som er oplagt at tage fat i i fagteamets forberedelse af den forestående prøve. Prøvevejledningen rummer også små nyskabelser som fx et skema på side 11 med et forslag til en skitse til opgivelserne. En sådan opstilling af opgivelserne, der jo skal være organiseret for hvert fællesfagligt fokusområde og ikke for hvert fag, kan gøre opgivelserne overskuelige for eleverne. Måske vil det også glæde mangen en censor rundt om i landet.

  • Find dokumenterne på Undervisningsministeriets hjemmeside eller  via astra.dk, hvor vi linker til både den nye prøvebekendtgørelse, prøvevejledning og '7 skarpe'.