Astra-bloggen

Blog

Hjælp geografifaglige arbejdsspørgsmål godt på vej

Astra vil gerne slå et slag for den geografifaglige kreativitet og for at lade faget spille en mere nuanceret rolle i det fællesfaglige arbejde. For geografi kan meget mere end at svare på spørgsmålet “hvor…?” Det fordrer arbejdsspørgsmål med geografifaglige vinkler, der lægger op til undersøgelser, eleverne kan foretage både i klassen, på skolens matrikel, i lokalområdet eller på tur.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På naturfagskonferencen Big Bang, der fandt sted i uge 14, samledes lidt mere end 60 fagfolk med engagement i geografifaget til en workshop, der forsøgte at sætte geografi på det fællesfaglige landkort. Bl.a. blev der præsenteret tre eksempler på elevers arbejdsspørgsmål før og efter, at en arbejdsgruppe havde skruet op for geografien (se fil nederst).

Eksempler på arbejdsspørgsmål

Nedenfor er nogle af de arbejdsspørgsmål, som deltagerne i workshoppen i løbet af urimelig kort tid fandt frem til. Opgaven lød at formulere arbejdsspørgsmål, der giver anledning til gode geografifaglige undersøgelser - gerne med udgangspunkt i lokalområdet.

Eksemplerne på arbejdsspørgsmål er organiseret efter, hvorhenne eleverne kan foretage undersøgelser: Iklassen, på skolens matrikel, lokalt (forstået som i cykelafstand fra skolen) og tur (forstået som, at det kræver motor at komme derhen):

Hvilke arbejdsspørgsmål lægger jeres lokalområde op til?

Måske kan det være nyttigt, at jeres fagteam i fællesskab indkredser, hvilke muligheder jeres lokalområde rummer, når det gælder om, at eleverne foretager gode geografifaglige undersøgelser. En måde at sætte skarpt på det kan være gennem følgende aktivitet:

  • Sæt ½ time af på et fagteammøde
  • Brug de første 10 minutter på hver især at skrive hurtige udkast til arbejdsspørgsmål med geografifaglige vinkler. Geografilærere har hjemmebanefordel her, mens andre naturfagslærere kan hente inspiration i elevformulerede arbejdsspørgsmål med geografifaglig vinkel (se fil nederst). Skriv hvert arbejdsspørgsmål på hver sin lille seddel fx en post-it
  • Inddel en tavle eller et bord i fire felter med overskrifterne: I klassen, på matriklen, lokalt og på tur. Brug de næste 10 minutter til at placere sedlerne med arbejdsspørgsmål i de fire felter ved at spørge: Hvorhenne kan eleverne foretage undersøgelser ud fra dette arbejdsspørgsmål?  
  • Brug de sidste 10 minutter på sammen at drøfte, hvad det er for konkrete undersøgelser, eleverne kan foretage ud fra ét af arbejdsspørgsmålene fra hvert sted (klassen, matriklen, lokalt og på tur) samt hvor henne - sådan helt konkret - eleverne kan foretage undersøgerne: Hvad rummer jeres lokalområde af muligheder?

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Geografi for biologi- og fysik/kemilærere?!

Hvorfor skal biologi- og fysik/kemilærerne dog stille geografifaglige arbejdsspørgsmål?” kunne man fristes til at spørge. Det kan sagtens være, jeres fagteam ikke behøver bruge tid på det - måske er I alle sammen allerede godt inde i hinandens fagområder qua den fællesfaglige undervisning, I praktiserer sammen.

Men der kan være skoler, hvor praksis indtil videre ikke har været så “fælles” i det fællesfaglige arbejde, og hvor et indblik i mangeartede geografifaglige vinkler kan udvide horisonten for biologi- og fysik/kemilærere.

Så kan det jo være, at fagteamet en anden gang kunne få tid til at lave samme øvelse med at formulere arbejdsspørgsmål med biologi- og fysik/kemifaglige vinkler og på den måde få øjnene op for, hvad de enkelte fag rummer af arbejdsspørgsmål, og hvad lokalområdet byder på i den sammenhæng.

Et forsigtigt håb kunne være, at vejledningen af eleverne i arbejdet med at formulere problemstillinger og arbejdsspørgsmål ville blive kvalificeret af dette faglige udsyn blandt fagteamets naturfagslærere.