Blog

Vi venter og venter og venter

- Og er ikke længere helt så tålmodige!. Hvor bliver prøvebekendtgørelse og -vejledning dog af?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

September er højsæson for kurser, og i disse uger møder jeg rigtigt mange lærere, der engagerede og nysgerrige søger inspiration, information, afklaring og sparring til tilrettelæggelse af deres undervisning.

Vi har fået en ny – og synes jeg  - god, aktuel og fremsynet læseplan for dansk, og den kan helt sikkert sende faglige og progressive danskfaglige signaler ud i klasserummene.  Men … her midt i september er der fortsat ikke  kommet en prøvebekendtgørelse og ditto –vejledning. Og det øger presset på de dansklærere i 9. og 10. klasse, der skal have elever til prøve. Og det øger sådan set også presset på konsulenter, læremiddelforfattere og undervisere, der skal vejlede og guide lærerne.

Nuvel – man kan indvende, at kompetencemål og læseplan viser vejen, og at undervisningens bredde og dybde tilrettelægges herudfra, og mit eger råd til lærerne er da også … at de skal arbejde videre ud fra de retningslinjer, der ind til videre er gældende. Men når det er sagt, så er det ikke o.k., at vi endnu en gang skal vente og gætte og satse på, hvad der er krav og kriterier for prøverne i dansk.

Nye kategorier – nye krav?

Med den nye kategorisering af fagets tekster må der helt naturligt følge nye definitioner på opgivelsernes indhold og omfang, og dem er det kun rimeligt, at både elever og lærere kender og kan arbejde ud fra igennem hele skoleåret frem mod de afsluttende prøver.

  • Hvordan bliver fordelingen mellem litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster?
  • Hvordan bliver omfangskravene for hhv. skrevne tekster og andre modaliteter?
  • Ændres der i perspektiveringskravene?
  • Præciseres fordybelsesområdernes indhold og bindinger?
  • Etc. etc.

Og hvad med den skriftlige prøve?

  • Vil den nye formulering af fremstillingsformerne få betydning for skrivekravene og opgaveformuleringerne?
  • Nedtones genrekravene mon?
  • Ændres der i vurderingskriterierne for bedømmelsen af elevernes besvarelser?

Birgittes danskblog

Dansklærer, danskkonsulent og dansknørd. Forfatter, kursusinstruktør og beskikket censor. Blogger om dansklærerens opgaver og udfordringer og om de afsluttende prøver i dansk.

Mange, mange spørgsmål melder sig. Og det vil bestemt klæde Børne- og Undervisningsministeriet at mimimere denne usikkerhedsperiode betragteligt. Den energi, som lærere og andre lige nu anvender på at gætte og satse, bør kanaliseres over i engagement, motivation og klare rammer for årets danskundervisning.

Men desværre … en daglig søgning på uvm.dk/fp – og et klik på prøvevejledninger til dansk giver kun et 2018-resultat. ØV!