writing a blog, blogger influencer reading text on screen, social media

Mortens mening

Blog

Kan man måske …? Karakter i naturfag, del 2

Pludseligt tikker en besked en ind, fra en kollega fra en anden skole: Har du time? Ring lige!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var fredag før påskeferien; jeg var godt i gang med at fyre en online fagdag i science afsted. Høj på energi fra to gode dage på BBK (online), som indeholdte så meget godt, men dog manglede noget af den stemning og intensitet som BBK plejer at emme af.

Mortens mening

På min blog vil I kunne læse om (mit) lærerliv, set fra et matematisk/naturfagligt perspektiv.

Mit hoved snurrede rundt om tanken: Kan jeg rent faktisk nå at implementere de tanker allerede i dag? Pludseligt tikker en besked en ind, fra en kollega fra en anden skole: Har du time? Ring lige!

“Hej Mette. Hvad så?”

“... det kan jo ikke passe.” ”Vi må da gøre noget.” ”Sige det til nogen, der kan gøre noget ved det.” ”Skal vi ikke skrive om det?!”

Jo lad os det, for der er noget galt her. Hvis ikke du har læst Mettes start på vores lille føljeton, så se mere her:

https://www.folkeskolen.dk/1869343/oeh--hvad-karakter-i-naturfag-del-1

Der er mange spørgsmål der må flyve rundt i hovederne hos mine kollegaer i 9. klasse, i denne ekstraordinære situation vi står i, hvor der skal gives standpunktskarakterer i naturfagene - særligt karakteren i den fællesfaglige prøve, efter et år, hvor naturfagene i udskolingen har haft meget svære kår, de fleste steder.

Der står i bekendtgørelsen fra ministeriet af, at karakteren i den fællesfaglige prøve skal gives som et simpelt gennemsnit af de tre individuelle fags karakterer …

Men hvad nu hvis …

… man kan nå at gennemføre en prøvelignende situation tilbage på skolen?

Så gør det og giv den karakter du synes de skal have - Jeg har været inde på UVM.dk og har læst meget igennem. Dette er hvad der står om, hvad man kan gøre, hvis en elev har været væk fra skolen i længere tid.

“Standpunktskarakterer skal gives på baggrund af elevens præstation på det tidspunkt, karakteren gives.

I tilfælde af langvarigt fravær [på grund af sygdom], er der ikke umiddelbart grundlag for at give standpunktskarakterer. I et sådant tilfælde kan der gennemføres ekstraordinære prøver/test eller særlige samtaler. Tidligere karakterer kan inddrages i karaktergivningen, men de kan ikke stå alene, da eleven skal vurderes ud fra det niveau, som følger af målene for faget på tidspunktet for karaktergivningen” 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/standpunktskarakterer?fbclid=IwAR35cL7ZnflkLvuVPIOB3s7VqpiRAf1Bi2ujM9V0_4DGQhC_X6ajTHlkejQ

Summa summarum er, at hvis man kan blive enige om at det er sådan vi gør i vores team, så holder den så vidt jeg kan se fint, selvom det så betyder at man give alle standpunktskaraktererne ud fra bl.a. denne prøve.

 

… man allerede har gennemført flere fællesfaglige projekter og har et godt billede af hvilken karakter man vurderer eleverne skal have?

Igen så er det jo inden for rammen, hvis det er det man ønsker, men så er man nødt til at tilpasse de andre karakterer efter det ønskede gennemsnit i den fællesfaglige prøve. Så længe man kan argumenterer for at det udtryk for elevernes faglige niveau på det pågældende tidspunkt.

… at man synes det er umuligt at finde ud af hvilke kriterier man skal give karakterer ud fra?

Den var straks værre - for selvom jeg har søgt er der ikke meget hjælp at hente på UVM.dk eller Astra eller andre steder jeg kunne søge mig frem til. Jeg har sågar spurgt i flere grupper på Facebook, og selvom mange gerne fortæller hvad de gør og synes er det rigtige, så er der ikke nogle objektive kriterier at forholde sig til.

Hos UVM.dk kan man dog læse sig frem til at der skal være med udgangspunkt i fagets videns- og færdigheds-mål. Der er bare så mange at det kan være svært at give et øjebliksbillede af det alt sammen.

Så rådet må være ar gå efter de fire kompetenceområder - selvom det er så godt umuligt i forhold til at vurderer undersøgelseskompetencen i år. 

Når nu der er svar på alt dette, så er det jo bare at gribe en ny udfordrende tanke f.eks.:

- er det overhovedet rimeligt at give karakter i et fag, hvis ikke det har været muligt at opfylde fagets formål? For fysik-kemi står der bl.a. “Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorieog feltarbejde”

- Er det for svært at få høje karakterer i naturfagene/stiller vi for høje krav, sammenlignet med andre fag? 

- Hvorfor gives der ikke normalvis standpunktskarakterer i fællesfaglige naturfags prøver?

Så stay tuned, og se hvad de næste blogge om ”karakter i naturfag” kommer til at handle om.

Powered by Labrador CMS