Astra-bloggen

Blog

Talentvejledere lader sig inspirere af Kokkedal Skoles talentstruktur

30 studerende fra Science Talenter og UCC's talentvejlederuddannelse besøgte i april Kokkedal Skole. Skolen er certificeret talentskole og har en lang tradition for at afvikle undervisning for de talentfulde elever. Faktisk er det blevet en naturlig del af skolens DNA. Besøget bød på gennemgang af skolens talentstrategi, katapult-konkurrence og et møde med elever fra de mange talenthold.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad vil det sige at have talent?

Undervisningsministeriets definition af talent er, at børn og unge er talentfulde, når de:

 • har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder 

 • har lysten og viljen til at yde en særlig indsats 

 • har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres.

Kokkedal Skoles talentvejleder Ole Andersen fortolker det sådan:

“Det er således ikke alene de 1-2 procent højt begavede børn, vi betragter som talentfulde, men også de motiverede og normalt begavede børn.”

I Ole Andersens øjne er elever talentfulde, når de har mulighed for at blive blandt de bedste 10-15 procent af en årgang, og som har lysten og viljen til at yde en ekstra indsats på et højt niveau, hvis potentialet stimuleres. For at stimulere eleverne er læringsmiljøet helt afgørende.

Hvad laver en talentvejleder?

Talentvejledernes indsats er vigtig i arbejdet med at opdyrke talent. Ole Andersen giver her et overblik over hans funktion som talentvejleder:

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

 • Underviser medarbejdere (enkelte og teams) i relevante emner inden for talentundervisning (identificering, kompetencer, strukturer mm.)
 • Deltager i planlægningen og til dels gennemførelsen af enkelte eksemplariske forløb.
 • Er rådgivende og vejledende i forhold til at hjælpe kolleger med at udtænke og opstille læringsmål for de talentfulde elever (talenthold, konkurrencer, holddeling ABC-undervisning mm.)
 • 
Hjælper og vejleder i identificeringen af talentfulde elever (højtbegavede børn og talenter).
 • Er sparringspartner med lærerne omkring skole-hjem-samarbejdet med forældre til talentfulde elever.
 • Er vejleder for lærere med højt begavede elever.
 • Er mentor for enkelte højt begavede børn.


 • Hjælper med at strukturere undervisning og forløb i forbindelse med de lokale talenthold på Kokkedal Skole, og hjælper med til at skabe kontakter til eksterne samarbejdspartnere.
 • 
Hjælper med at udvælge elever til de kommunale talenthold i udskolingen.

Hvad er formålet med talentindsatsen?

“Formålet med al undervisning er, at alle elever undervises og inkluderes i klassen, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og muligheder. Dette gælder også de talentfulde elever,” siger Kokkedal Skoles leder Kirsten Birkving og udfolder målet for talentindsatsen:

 • At alle elever bliver så dygtige, som de kan.
 • At der skabes en kultur på skolen, der gør, at det er attråværdigt at være dygtig i skolen. 

 • At Kokkedal Skole også har et undervisningstilbud til de dygtige elever. 

 • Alle elever udfordres fagligt til at udnytte det potentielt maksimale med øget trivsel til følge.

 • At eleverne tager engagementet for fagområdet med tilbage i klassen, hvor det giver en afsmittende effekt på de andre elever. Talentundervisning kommer således alle elever til gode.
 • At eleverne oplever at kunne fordybe sig i et område i samarbejde med ligesindede. 


Mindset og talent

De besøgende fra talentuddannelsen havde rig mulighed for at tale med skolens talenter fra udskolingen. Skolen har implementeret ‘mindset-teori’ i deres talentstrategi, og en af eleverne, Louise Hvid, forklarede, hvad koblingen er mellem mindset og talent:

”Mindset og talent har den kobling, at uden et growth mindset kan jeg ikke blive den bedste version af mig selv. Mindset-holdet har givet mig redskaber til, hvordan jeg kan håndtere udfordrende situationer og at se dem som en mulighed for at vokse som person. Det har givet mig troen på, at i morgen kan jeg blive en bedre version af den, jeg er i dag.”

Katapult-konkurrence i frikvartererne

Gæsterne fra talentuddannelsen overværede også en katapult-konkurrence, som handlede om at konstruere små katapulter af musefælder, som kan skyde både langt og præcist med små møtrikker for at ramme en skydeskive eller en skål. Katapulterne blev konstrueret ved hjælp af matematik, sløjdkundskaber, samarbejde og en kombination af teori og praksis. Eleverne var meget entusiastiske og blev drevet af både konkurrencemomentet og virkelysten og stoltheden over at have bygget deres egen lille mekaniske vidunder, som store dele af skolen kom og overværede, når de dystede.

Denne type aktivitet bliver udelukkende afviklet gennem aktiviteter i frikvarteret. Det vil sige, at skolens naturfagslokale åbnes, i spisefrikvarteret, to gange om ugen. Her kan man så komme og bygge katapulter eller lignende og konkurrere med de andre naturfagsinteresserede. 

Hvad tager du som talentvejleder med fra besøget?

Talentvejleder Kurt Engelbrecht Henriksen, som er gæstelærer på talentvejlederuddannelsen, var meget inspireret af skolens metoder:

Det var meget inspirerende at møde de børn, som på forskellig vis er berørt at skolens talentfokus. Ikke kun fordi de tydeligvis arbejdede på et for dem højt fagligt niveau, men også fordi de tydeligvis var meget stolte af deres arbejde. Det gjaldt både de stille piger fra 5. klasse, som nu skulle lave scienceshow for 1. klasserne, og de tre drenge fra 9. klasse, som havde deltaget i et længerevarende scienceforløb. Vi mødte også nogle dygtige matematikelever i 5. klasse, som i en måned havde arbejdet selvstændigt i matematiktimerne på et robot- og programmeringskursus for de yngre klasser. At have fokus på talent var på Kokkedal Skole i høj grad også vigtigt for at skabe trivsel. Talentfulde børn kan ofte være udfordret på trivslen, måske fordi keder sig i undervisningen eller ikke møder anerkendelse for deres evner og interesser.

Hvilke talenthold har Kokkedal Skole haft?

Kokkedal Skole er en del af Fredensborg kommunes fælles talentstrategi. Det vil sige, at der afvikles talenthold, som går på tværs af kommunen skoler. Disse talenthold tager altid udgangspunkt i et samarbejde med en lokal lærer og en udefrakommende ekspert, virksomhed eller museum. Det har været talenthold inden for:

 • Science
 • English/drama
 • Global Society
 • Arkitektur, design og kunst
 • Filosofi
 • Anvendt matematik
 • English, media and communication
 • EU og NATO
 • Kina
 • Bioteknologi
 • Idræt
 • Louisiana
 • Great Debate Camp
 • Filmtalenthold

Facts og resultater

Skolen fremhæver disse resultater af talentindsatsen:

 • Ca. 1.000 elever (50 hold) har deltaget på 10 år.
 • Skolen kan fastholde og tiltrække de fagligt stærke elever og lærere.
 • Talenthold skal være et supplement til den bredt sammensatte primære klasse.
 • Alle skoler i kommunen deltager i dag.
 • Ordningen omfatter også mellemtrinnet.
 • Indsatsen er blevet en synlig del af skolens profil (talentcertifikat).

Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil være talentvejleder?

Mangler din skole tilbud til de dygtigste elever, og interesserer du dig for talentpleje og talentudvikling? Så kan du deltage i Science Talenter og UCC's talentvejlederuddannelse for grundskolelærere. Hvert modul består af 2 x 3 dages internat samt vejledning og eksamen.

Talentvejlederuddannelsen løber over halvandet år og giver samlet 20 ECTS-point.

På uddannelsen får lærerne kompetencer til at:

 • identificere og udfordre talenterne i grundskolen
 • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
 • vejlede kolleger i talentarbejdet
 • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

Du kan se mere her: Talentvejlederuddannelse

Din skole kan også blive talentcertificeret

Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter oplever at blive udfordret i den daglige undervisning. Erfaringer fra forskningen siger os, at talenters interesse for skolen og deres trivsel stiger, når de udfordres på et passende kognitivt niveau. Derfor har Science Talenter udviklet en certificering, som danske grundskoler kan tildeles, hvis opfylder en række krav. Du kan læse mere om certificeringen her: Certificering i Talent