Bent Lindhardt

Blog

Det skal undersøges

Ministeriet har sammen med Skolelederforeningen og DLF igangsat et projekt ”Bedre kvalitet i matematik og dansk”. Stort anlagt med mange (i matematik) 4. - 5. klasses elever rundt om i Danmark som skal deltage på forskellig vis. Projektet omtales med forkortelsen KIDM og forløber i perioden 2016 - 2018. Projektgruppen består af folk fra fire UC’er (UCN, UCSyd, UCL og UCSJ) og to universiteter ( Ålborg og Syddanske).

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er en del af matematikgruppen og skal løfte lidt af sløret for, hvad der er gang i. Vi har i beskrivelsen af ”bedre kvalitet” omsat det til en undervisning som er i bedre balance mellem det træningsorienterede og det problemløsende. Som det forlyder fra matematikvejlederkredse og de seneste undersøgelser af matematikundervisningen rundt i Danmark synes pendulet netop i disse år at være på vej mod det mere instrumentelle og træningsorienterede og væk fra det problemløsende og kompetenceorienterede. En ubalance som Prof. Alan Schoenfeld fra USA omtaler i en sammenlignelig paralleldiskussion af den amerikanske matematikundervisning som værende ”10 miles wide and 2 inches deep”.

Vi har udfordret indsatsen ved at opstille følgende 3 teser

En deltagerorienteret, dialogisk og undersøgende arbejdsmåde øger effekten af elevernes forståelse for matematiske begreber.

Der er øgede muligheder for at motivere eleverne, hvis de oplever indholdet meningsfuldt forstået som oplevet interessant og anvendelsesmulig i deres hverdag og i andre fag.

En kompetenceorienteret matematikundervisning træder tydeligere frem i en undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning.

Vi samler ovenstående i betegnelsen UDA - en undersøgende, dialogisk og anvendt - matematikundervisning.

Efteråret har været brugt til at producere en fagdidaktisk ramme og et undervisningsmateriale som kan understøtte ca. 3 - 4 mdr. års arbejde. Lige nu er det under afprøvning på en række skoler og skal endelig til afprøvning i skoleåret 17/18 i klasser.

Bent Lindhardt

Lektor på University college Sjælland Formand for DanSMa - dansk specialmatematik. Forfatter og redaktør på mange lærebøger i matematik for folkeskolen Koordinator i Kompetencecenteret for matematikdidaktik for UC Lektor i matematik ved læreruddannelsen i Roskilde/Holbæk

Jeg vil i næste blog forsøge at viderebringe nogle af de tanker vi har gjort os om en sådan UDA undervisning og give eksempler.

Powered by Labrador CMS