Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Afslutningen på dette skoleår – meld ud NU

Kom så Mette & Pernille – VI SKRIGER på, at I melder ud om, hvordan dette skoleår skal afsluttes. Omstillingsparathed, ændringer og ny dagsorden kan lærere kapere, men uvished, venten og manglende viden kan trække alle kræfter ud af selv de mest slidstærke lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I naturfagsundervisningen er de sidste emner i spil, inden vi afslutter pensum den 1. april. Denne dato må eleverne trække deres fælles faglige fokusområde. Der er emner, som ofte placeres sidst i skoleforløbet, for at eleverne er klar til at modtage denne undervisning. Emnerne er kompliceret, komplekse og abstrakte. Ofte skal der bruges undersøgelser, modeller samt fagsprog for at komme i mål – både for elever og lærere. Det kunne være emner som vejret, radioaktivitet og genetik. 

Famler i blinde

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Jeg sidder som en del af mine overbygningskollegaer og famler i uvished og blinde. Skal jeg afslutte pensum – dvs. undervise i genetik og genteknologi virtuelt? Eller skal jeg vente til vi kommer tilbage – måske 1. marts? Afvejning af fordele og ulemper er efterhånden blevet en fast del af min didaktik. 

Genetik nu på skærmen 

  • Fordel – at pensum til faget kan være færdigt til vi må møde fysisk op på skolen. Så kan tiden op til 1. april bruges på undersøgelser.
  • Ulempe – kompleksiteten i emnet gør, at alle elever ikke er med i undervisningen.

Så efter de første timer på skærmen med genetik - er jeg atter famlende.

Hvad er pointen i at skrive om denne famlende hverdag? 

Hvis vi nu vidste, hvordan dette skoleår skulle afsluttes – så havde vi jo en reel mulighed for at planlægge, så eleverne fik mest muligt ud af tiden.  

Lige nu sidder hver enkel lærer og gør sig sine egne overvejelser. Skal jeg afslutte pensum? Skal vi gemme fagligt vanskelige emner til vi er tilbage på skolerne? Skal vi være færdige til 1/4 eller skal vi ikke til eksamen og i stedet for at undervise frem til slutningen af juni? 

MELD NU UD 

Træf nu beslutningerne om afslutningen af dette skoleår. Jeg er efterhånden kommet dertil, hvor jeg er af den opfattelse, at det er direkte uforskammet at lade os vente. 

Elever og lærere kan ikke vente længere på denne udmelding. Det presser og stresse alle parter på et niveau, som er helt utilstedeligt. 

Hvis begrundelsen for, at der ikke kan komme en udmelding er, at datoen for tilbagekomsten til skolerne skal ligge fast, så må der komme forskellige scenarier.

Er vi tilbage i uge 8, så er dagsordenen denne: …

Er vi tilbage i uge 9, så er dagsordenen denne: ...

Osv

Dette skriv handler ikke om, vi skal til eksamen eller ej. 

Det handler om, at vi har brug for information - om vi skal til eksamen eller ej