Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Hvad kan niveaudeling i natur og teknologi?

Er der et emne, der kan splitte lærere, så er det niveaudeling. Forskellige tilgange til elevernes skolegang, gør dette emne kontroversielt. Men hvis alle elever oplever succes – hvad er så problemet med opdelingen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når ens hverdag er blandt elever med knappe sprogfærdigheder, inkluderede elever, stor klasser og knivskarpe elever, så kan de didaktiske overvejelser vokse én over hovedet. Jeg kan sidde i planlægningen og vide, at med den planlagte undervisning, ja så rammer jeg ikke alle mine elever. Det er et absolut nederlag, at gå til undervisning med denne slags planlagt undervisning.  

Fagdag med niveaudeling

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Kan man nå alle elever ved at sammensætte dem på andre måder end den klassiske klasse? Det er min klare overbevisning, at det er muligt. Og til tider vejen frem.

På vores 3.årgang har vi 65 elever fordelt på 3 klasser. En årgang med elever, som beskrevet ovenfor. Vi er 3 natur/teknologi lærere, som har hver vores klasse en time hver uge. Derudover har vi fire fagdage i løbet af skoleåret fra 8.10 til 14.10.

Emnet er kroppen. Alle elever er færdige med emnet, og som evaluering skal der laves foldebøger på en fagdag. Vi planlægger dagen sammen og vil afprøve en niveaudelt dag. De 3 forskellige hold skal alle producere foldebøger om kroppen, men stilladseringen af undervisningen er vidt forskelligt.

På det stærke hold er de mange elever. De er selvkørende, de læser selv og bestemmer selv, hvordan deres foldebog skal se ud.

På det midterste hold læser eleverne sammen med læreren. De vælger sammen med læreren, hvad der skal stå af overskrifter på klapperne i foldebogen. Noget af teksten skriver de sammen med læreren.

På mit hold er vi sprogligt og fagligt udfordret. Der er også elever, som er inkluderet. Vi er kun 15 elever, og de første to timer havde jeg en kollega med som hjælp. Det blev den mest lærerige dag for de 15 elever. Undervisningen var 110% stilladiseret. Alt i foldebogen var planlagt af mig. Jeg havde valgt overskrifterne, jeg læste højt og var en tydelig voksen under hele forløbet.

15 elever der lyste af stolthed og glæde

Da vi kom til middag, spiste alle elever i egen klasse. De færdige foldebøger blev stolt vist frem. De 15 elever på mit hold, de udstrålede stolthed og glæde, som jeg sjældent har set hos elever. De havde nemlig også et færdigt produkt at fremvise. Vi havde i fællesskab produceret en foldebog, som var deres.

Når alle vinder

En fagdag med kroppen og foldebøger, hvor eleverne er niveaudelt giver mening – både for elever og lærere. En dag hvor alle blev så dygtige, som de kunne.

Dette var et indblik i en dag med niveaudeling på 3.årgang. Jeg underviser ofte på denne måde i overbygningen sammen med min makker, hvor vi deler vores overbygningsklasser fx efter køn eller niveau.

Jeg kan kun sige, at vi oplever at alle vinder – og alle bliver dygtigere.