Folkeskolens danskrådgiver

Blog

De stille elever fortjener også min opmærksomhed

Jeg kan til tider helt overse dem. De kræver ikke den store opmærksomhed, og derfor forsvinder mit fokus ofte mod andre og mere krævende elever. Men selv om man er stille, har man også brug for at blive set – så hvordan bliver disse elever hørt i et til tider udfordrende læringsmiljø?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Me_vanou/Flickr.com

De gør, hvad der bliver sagt, og de arbejder med de stillede opgaver. De er rolige og meget afdæmpede. De er diametrale modsætninger til de højrøstede elever, som i den grad kræver meget af min opmærksomhed. De kan være så stille, at de nærmest udvisker sig selv i min bevidsthed.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Jeg skal differentiere på mange forskellige niveauer. Udfordre de stærke elever, bygge stilladser til de elever, som har brug for ekstra hjælp samt nøje overveje gruppesammensætning i forhold til særligt udfordrede elever.

Tilbage sidder de elever, som måske ikke falder ind i én af mine ovenstående kategorier, men som også har krav på min opmærksomhed. Men hvordan finder jeg et system, så disse elever også føler sig set?

Den daglige tjekliste

Det kan umiddelbart lyde som en simpel struktur-opgave, men med mange elever i klasserne, samt mange med udfordringer både på det faglige og sociale felt, så kan samspillet mellem lærer, elev, klasse, undervisning, materiale, differentiering osv. godt drukne de systemiske muligheder en anelse.

Og jeg skal være ærlig – jeg har ikke den perfekte løsning på det her. Men gruppen af børn og unge med stille adfærd fortjener i ligeså høj grad som alle andre et fokus fra lærersiden.

Derfor vil jeg den kommende periode forsøge mig ud i en lille tjek-liste, der kun gælder disse børn. Hver dag vil jeg forsøge at komme omkring dem og enten høre til dem, se deres arbejde eller blot tale om løst og fast. De skal mærke, at jeg ser dem.

Perioden skal helst ikke ophøre. Dette skal forhåbentlig indarbejdes som en rutine. Om det lykkes ved jeg ikke endnu, men uanset, så skal fokus skærpes omkring denne gruppe børn.

Opmærksomheden i fokus

For de er så nemme at glemme – både i indskoling, mellemtrin og udskoling.

I en 1. Klasse kan man nemt stå efter et frikvarter med tumult og konflikt, der skal stoppes og løses. Derefter skal man have ro på klassen. Blot det at få arbejdsrutiner på plads i de mindre klasser tager megen tid – og her kræver særligt de udfordrede elever tid fra læreren.

Så dette er nemmere sagt end gjort. Men gruppen af elever fortjener tid på lige fod med alle andre elever. Også selvom nogle har store faglige udfordringer, nogle har en diagnose, nogle har ondt i livet over hjemmesituationen, osv.

Alligevel skal vi også give tid til den dreng eller pige, der eksemplarisk sætter sig til rette på stolen hver dag og gør sig klar til undervisning – uden at gøre synderligt opmærksom på sig selv!