Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Karaktergivning: Bør lærerne have en fælles retningslinje?

I denne uge skal vi indsætte skoleårets første karakterer til de ældste elever. For 8. årgang er det elevernes allerførste møde med lærernes ’bedømmelser’, og det kan for nogle elever være hårdt – for det kan være svært at finde en ens linje blandt klassens lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

Hvad skal der til, for at du giver en elev et 10-tal? Snakken havde vi på et teammøde for nogle uger siden. Vi sad fire lærere og havde nok ca. lige så mange holdninger/meninger om hvad der skal til, for at opnå et 10-tal.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Skal vi forberede dem på en evt. kommende ungdomsuddannelse og belønne eleverne efter markeringer, eller er det nok, at man som lærer blot har en viden om elevens stærke kompetencer?

Faktum er, at vi lærere ’kun’ er mennesker. Vi er forskellige – både som undervisere og som karaktergivere. Vi er langt fra maskiner, som bare kan spytte en ensartet holdning ud.

Min klasse får deres første karakterer på mandag. Inden jeg sendte dem hjem på weekend i går, fortalte jeg, at det var vigtigt at gå til den enkelte lærer for at få en forklaring på de enkelte tal. Derudover fik eleverne en ekstra formaning om, at det også er vigtigt og værdsat at være en god kammerat, besidde empati og kunne rumme forskellighed midt i al talhysteriet.

Tydelighed om krav i teams

Jeg prioriterer at tage en personlig snak med samtlige elever. Det fortjener de. De skal kende til min begrundelse for det, jeg giver dem – og de skal samtidig også have muligheden for at spørge ind til, hvad der skal til for at ændre på karakteren til næste standpunkt.

Der kan nemt opstå snak, når tre danskhold på samme årgang begynder at vende indsats og karaktergivning.

Det skulle nødigt være sådan, at det er nemmere at få 10 inde ved siden af i forhold til inde ved mig eller omvendt.

Vi kender retningslinjerne fra prøverne, men her taler vi om en stærkt afgrænset præstation. Jeg mener ikke, at vi kan lave det for karaktergivningen generelt, men jeg er af den holdning, at vi som teams må forsøge at spore os ind på et niveau, vi uddeler efter. Vi er som lærere forskellige, og vi kan nok ikke undgå at vægte forskelligt her og der. Men kløfterne mellem klasserne internt må ikke blive for store. Så ryger troværdigheden i karaktergivningen. Og det skal sikres gennem kommunikativt arbejde samt tydelighed omkring krav i teams hen over året.