Den Grønne Rygrad

Blog

Planlæg motiverende klima- og bæredygtigheds-undervisning med Åben Skole og Den Grønne Rygrad

Der er mange gode argumenter for at inddrage Åben Skole i sin undervisning. Åben Skole understøtter elevernes læring og trivsel, giver variation i undervisningen og sætter det, der læres i skolen, i en praksisnær og autentisk kontekst.

Publiceret Senest opdateret

Med Åben Skole bliver den teoretiske og - til tider - abstrakte viden konkret og håndgribelig for eleverne. Åben Skole har både værdi i undervisningen som korte, praksisnære eksempler på en tillært, teoretisk og faglig viden og som længerevarende forpligtende samarbejder med eksterne aktører, såsom lokale virksomheder eller foreninger. Her kan eleverne få en dybere forståelse for praksis, og hvordan det, de lærer i skolen, kan bruges i virkeligheden - og måske endda få anvist en mulig fremtidig karrierevej.

Især i forhold til temaer omkring klima og bæredygtighed giver det god mening at observere og interagere med det faglige indhold i en praksisnær og autentisk kontekst – hvad end der er tale om at udføre biotopundersøgelser i en sø, dyrke grøntsager i en skolehave eller at observere processerne i rensning af spildevand på et renseanlæg. Det er dog ekstremt vigtigt, at Åben Skole planlægges, så det bliver en del af gennemtænkte, faglige forløb. Ellers ender Åben Skole med at stå tilbage som enkeltstående, sjove afbræk uden den store faglige gevinst, og det er hverken elever, aktører eller lærere i sidste ende tjent med.

Husk Åben Skole i din årsplanlægning

Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrads blog vil give dig inspiration til hvordan du kan styrke STEM-fagsundervisningen om bæredygtighed indenfor temaerne energi, ressourcer, natur, fødevarer, sundhed og klima. I bloggen vil vi dele erfaringer fra kommuner og skoler der arbejder med bæredygtighed og projektbaserede forløb, hvor Åben skole aktiviteterne bliver koblet sammen med undervisningen på skolen. Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITO´s Klimaambassade og den almennyttige skolehaveforening, Haver til Maver. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Du kan indtænke Åben Skole i dine undervisningsforløb, allerede når du planlægger temaerne og indholdet for næste års undervisning. Du kender sikkert allerede Skoletjenesten, Skolen i virkeligheden og flere andre Åben Skole-platforme, der kan præsentere dig for aktiviteter i din kommune og som du med fordel kan inddrage og lade dig inspirere af i din undervisning. Husk, at langt de fleste Åben Skole-aktører meget gerne justerer deres undervisning og oplæg i forhold til at få det integreret i dit faglige forløb med et særligt fokus eller vinkel. Det er kun en fordel for Åben Skole-aktører at møde motiverede lærere og forberedte elever, og det smitter i den grad af på hele oplevelsen for alle parter.

Prøv at se, om du kan finde tid til at dele dine erfaringer med kolleger omkring brugen af Åben Skole-aktørerne i jeres kommune – gerne på tværs af årgange - og både de gode og de mindre gode oplevelser. Vi kan alle sammen hjælpe hinanden med at kvalificere brugen af Åben Skole og være med til at påvirke udbuddet, hvis vi vidensdeler og stiller krav.

Brug Den Grønne Rygrads overbliksværktøj

Hvis din kommune samarbejder med Den Grønne Rygrad kan du bruge overbliksværktøjet på hjemmesiden https://dengronnerygrad.dk til at finde aktuelle grønne Åben Skole-aktiviteter i din kommune inden for temaerne Energi, Fødevarer, Klima, Natur, Ressourcer og Sundhed.

Hvis du klikker på aktørens navn i den inderste cirkel, bliver du dirigeret til aktørens hovedhjemmeside. Hvis du klikker på forløbstitlen i den yderste cirkel, bliver du taget direkte til undervisningsaktiviteten, hvor du kan læse mere om booking og aktivitetens indhold.

Den Grønne Rygrad tilbyder et landsdækkende klima- og bæredygtighedssite

Uanset om din kommune samarbejder med Den Grønne Rygrad eller ej, kan du bruge den tilhørende materialeplatform til at blive inspireret til at finde og inddrage nye materialer i undervisningen, som kan understøtte de praksisnære forløb. Materialeplatformen er også sorteret indenfor klassetrin og de seks Grøn Rygrads-temaer.

Den Grønne Rygrad vil gerne demokratisere brugen af grøn Åben Skole ved bl.a. at bidrage med en overskuelig og let tilgængelig hjemmeside med værktøjer og ressourcer, der kan være med til at sikre en mere kvalificeret, sammenhængende og praksisnær klima- og bæredygtighedsundervisning – for alle lærere, der underviser i STEM-fagene. Udover overbliksværktøjet og materialebanken indeholder hjemmesiden webinarer om bl.a. samarbejde med eksterne aktører og elevinddragelse samt Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag, der inspirerer til grøn, projektbaseret undervisning.

Klik ind på www.dengronnerygrad.dk og lad dig inspirere til sammenhængende og motiverende klima- og bæredygtighedsundervisning!