Den Grønne Rygrad

Blog

Eksterne læringsmiljøer spiller en vigtig rolle i bæredygtighedsundervisningen

Den Grønne Rygrad arbejder for at det bliver nemmere at inddrage eksterne læringsmiljøer i bæredygtighedsundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Naturskoler, genbrugspladser, science-centre, forsyningsanlæg, museer, zoologiske haver, virksomheder, vandværker, skolehaver, botaniske haver, akvarier og landbrug. Listen over eksterne læringsmiljøer, hvor man som lærer kan finde autentiske og praksisnære forløb med bæredygtighed som tema, er lang, variationen i undervisningstilbud er stor, og fagligheden blandt de eksterne formidlere er tårnhøj.

I Den Grønne Rygrads andet webinar d. 27. januar kl. 15-16 sætter vi fokus på det store potentiale i at inddrage de eksterne læringsmiljøers aktiviteter i forløb, hvor der skabes sammenhæng med bæredygtighedsundervisningen på skolen. 

Den Grønne Rygrads overordnede mål er at styrke den motiverende STEM-undervisning ved at engagere eleverne i spændende, globale og lokale bæredygtighedsindsatser indenfor temaerne energi, ressourcer, klima, natur, sundhed og fødevarer. Projektet er motiveret af, at mange lærere, elever, kommuner, virksomheder og civilsamfundet i øjeblikket udviser stor interesse for klima og bæredygtighed som et vigtigt tema for elevers dannelse.

Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrads blog vil give dig inspiration til hvordan du kan styrke STEM-fagsundervisningen om bæredygtighed indenfor temaerne energi, ressourcer, natur, fødevarer, sundhed og klima. I bloggen vil vi dele erfaringer fra kommuner og skoler der arbejder med bæredygtighed og projektbaserede forløb, hvor Åben skole aktiviteterne bliver koblet sammen med undervisningen på skolen. Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITO´s Klimaambassade og den almennyttige skolehaveforening, Haver til Maver. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Kobling af faglig viden til verden uden for skolen fremhæves som både motiverende og inspirerende af de elever, vi møder gennem CONCITOs Klimaambassades og Haver til Mavers mange undervisningsprojekter. 

De faglige mål for de enkelte naturfag i grundskolen understøtter også vigtigheden af at inddrage eksterne læringsmiljøer som en del af undervisningen. Eleverne skal gennem naturfagene udvikle forståelse for menneskets samspil med naturen og for, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur. En bevidst inddragelse af læringsmiljøer uden for skolen kan hjælpe eleverne til denne indsigt. Derfor er det også nævnt som en relevant indsats i både den nationale og mange kommuners naturfagsstrategi.

Mange steder er der stor efterspørgsel efter at deltage i de eksterne læringsmiljøers aktiviteter, og der er i samarbejdet mellem lærere og eksterne undervisere gennem årene opnået mange erfaringer med styrker og udfordringer ved de eksterne forløb. Den Grønne Rygrad er i gang med at skabe en platform for vidensdeling af erfaringerne mellem lærere og eksterne læringsmiljøer, så det både bliver nemmere for lærere at integrere eksterne aktiviteter i undervisningsforløb og nemmere for de eksterne læringsmiljøer at sætte deres rammer og viden i spil. 

Vores webinarer er en del af vores nationale platform, som er tilgængelig for alle interesserede. 

Du kan se Den Grønne Rygrads første webinar fra den 16. december 2020 om projektbaseret undervisning i bæredygtighed her:

Ved webinaret d. 27. januar skal vi høre to STEM-læreres erfaringer med bæredygtighedsforløb i eksterne læringsmiljøer. Lærerne vil blandt andet fortælle om, hvordan de har oplevet, at elevernes engagement er blevet påvirket af at arbejde med autentiske bæredygtighedstemaer, og hvordan man gennem virkelighedsnære udfordringer kan kombinere elevernes faglige viden om bæredygtighed med praktiske færdigheder. 

Lektor og ph.d. Trine Elisabeth Hyllested fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole vil komme med sit perspektiv på roller, rammer og forventninger mellem lærere og eksterne læringsmiljøer.

Derudover vil Den Grønne Rygrads indsatser for at tilbyde inspiration til undervisningsplanlægning for lærere og eksterne undervisere blive uddybet. 

Vi vil i løbet af webinaret også gerne høre om deltagernes erfaringer med bæredygtighedsundervisning og sidst, men ikke mindst vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de lærere der har holdt oplæg, Trine Hyllested og Den Grønne Rygrad.

Vi har allerede fået mange tilmeldinger, men der er stadig plads til flere. Du kan tilmelde dig webinaret her