Pædagogik på kanten

Blog

Fællesskabet fremmer fagligheden

Initiativet Back on Track skal arbejde med indsatser, der hjælper eleverne til at indgå i sociale relationer og styrke deres fællesskabsfølelse. Dette fokus relaterer sig til den forskningsmæssige evidens, der viser, at unge i stærke faglige og sociale fællesskaber er bedre rustet til at lære.

Publiceret Senest opdateret

Pædagogik på Kanten

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Rebekka Bøgelund, Specialkonsulent og Mentor, FGU Midt-Vest

Alt for mange unge dropper ud af deres uddannelse og mangler evnen til at kunne mestre livet og være en del af et socialt fællesskab. Forskningen viser, at netop mestringsevnen og stærke sociale fællesskaber er en vigtig del af fundamentet for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Artiklen vil derfor give en introduktion til et nystartet projekt ved navn ’Back on Track’, der gennemføres på FGU Midt-Vest. Projektet undersøger, hvilken betydning stærke sociale relationer har for elevers motivation og engagement i deres uddannelse.

Efter flere samtaler med unge på FGU tegner der sig et billede af unge, som har haft svært ved at finde et ståsted i livet. Mange af dem har enten følt sig isoleret eller mobbet ud af fællesskabet. Flere kommer ikke fra trygge stabile hjem med ressourcestærke forældre, men ofte fra dysfunktionelle familier eller fra familier, hvor opbakning og sparring ikke er hverdag. De unge har oplevet faglige og sociale nederlag, og jo flere nederlag, jo mere har de isoleret sig. Vi ser også en population af unge, som fagligt halter bagefter. Og nogle af dem er matematisk og sprogligt langt fra en 9. klasses eksamen. De har ingen tætte sociale relationer, enten fordi de har trukket sig fra det, eller fordi de aldrig har haft overskudet og fået lært de sociale spilleregler, og hvordan man knytter venskaber.

Projektet Back on Track skal give de unge værktøjer til at kunne indgå i sociale sammenhænge og blive en del af stærke fællesskaber. Det skal dels ske via mentorsamtaler på skolen men også via et samarbejde med ungerådgivningen headspace. Her tager man de unge i hånden og hjælper dem ind i små sociale netværk og ind i foreningslivet. Personlige samtaler og netværk skal give de unge et kærligt skub i den rigtige retning rent socialt. Tesen er, at fællesskabet og en større tro på, at hver enkelt ung har noget vigtigt at byde ind med rent personligt, også vil have en positiv afsmittende effekt på fagligheden og lysten til at gennemføre en uddannelse.

Denne tese bliver bekræftet i forskningen af fællesskabers betydning for unges vilje og lyst til at gennemføre deres uddannelse. Forskningsfeltet inden for fællesskaber på erhvervsuddannelser er dog stadig nyt, både i en dansk og international kontekst, hvorfor initiativet også hviler på den internationale forskning af fællesskabers betydning i grundskolerne for elevens udvikling (Schaps m.fl., 2004).

Jeg argumenterer for, at erhvervsuddannelserne og FGU- skolerne bør disponeres på en måde, så man i højere grad åbner op for, at de sociale relationer kan styrkes på tværs af skolen. Dette kan være en medvirkende faktor til, at eleverne har lyst at møde på skole hver dag, fordi de bliver tiltrukket af andet end bare fagligheden. Det er en problemstilling, som har været drøftet mange gange, og den er endnu ikke løst – men en mulighed er at etablere fællesskaber på tværs af både skoleliv og fritidsliv, som man ser det med projektet Back on Track.

Powered by Labrador CMS