Blog

Hovedstyrelsesvalget - husk at få stemt! Stem på Katrine Fylking

Det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder i hovedstyrelsen!

Publiceret Senest opdateret

Hvorfor er det vigtigt at få stemt til hovedstyrelsesvalget? 

Det spørgsmål har jeg hørt flere gange de sidste par uger. Hovedstyrelsen er noget fjernt noget for den enkelte lærer ude på skolerne, hvor tillidsrepræsentanten er den nærværende og tydelige repræsentant for DLF. 

Indefra med Peter Baike

Jeg er uddannet i 1996 og læste på Vordingborg Statsseminarium. Jeg har arbejdet som lærer, været afdelingsleder i 5 år, siddet i kredsstyrelsen i Slagelse, og sidder nu i kredsstyrelsen i Gentofte. Jeg har fokus på arbejdsmiljø, fagforeningens liv og fagforeningspolitik, men vil i min blog især skrive om livet som lærer set indefra.

Men det er vigtigt, for det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder i hovedstyrelsen. 

Hovedstyrelsen skal føre de beslutninger ud i livet som kongressen vedtager, men de sidder med ufatteligt mange daglige opgaver, for det er ikke så få dokumenter, som skal læses inden et hovedstyrelsesmøde. 

Det kræver, at hovedstyrelsesmedlemmet har erfaring, indsigt og har en bred forståelse for folkeskolen. Hvis kandidaten ikke rummer de forudsætninger, så er en valgperiode lang tid. 

Nogle af jer har som jeg prøvet at have forskellige bestyrelsesposter og ved godt, at det ikke er lige morsomt hele tiden. Der er trælse dage, hvor debatten er tung og træg i en bestyrelse, og det som debateres står måske ikke så højt på ens egen topprioritetsliste. Men det skal en kandidat kunne tackle, og forstå helheden, dybden, kende de processer som ligger bag ved og ikke mindst have en forståelse for, at han/hun repræsenterer nogle, som ikke sidder i rummet. 

Man sidder ikke i en bestyrelse for egen vindings skyld! Man sidder der, fordi man repræsenterer nogle. Heldigvis er der nogle, som påtager sig den store opgave, så vi andre ikke dagligt skal tage stilling til komplicerede lovmæssige detaljer.

Stem på Katrine Fylking

For mig er det altafgørende, at hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening forstår og kæmper for lærernes arbejdsvilkår, og sikre at lærerprofessionens stemme bliver hørt ude i kommunerne, men også inde i Folketinget. Samarbejdet med alle interessenterne, politikerne, KL, forældre og skolebestyrelser er vigtig for de skal forstå, hvor væsentlig skolens pædagogiske opgave er. 

Det er derfor vigtigt at få valgt et hovedstyrelsesmedlem ind, som har gode kommunikative færdigheder, der gør, at omverdenen lytter på lærernes stemme og tager den alvorligt. 

Og de evner besidder Katrine Fylking. 

Jeg har personligt talt med Katrine flere gange, og udover en god indsigt, og fantastiske kommunikative evner, så har hun også humor og forstår først og fremmest at lytte og være nærværende - kort sagt - hun er menneskelig. 

Katrine fremhæver gentagende gange, hvad der står i Folkeskolelovens formål, og det gør hun tydeligt, klart og helt bevidst, for her finder vi de centrale grundpiller, som folkeskolen bygger og står på -dannelse, livsoplysning, og det fælles menneskelige.

Katrine Fylking har de kvaliteter, som et hovedstyrelsesmedlem skal have. Hun har et skarpt blik på, hvad Danmarks Lærerforening skal beskæftige sig med nu og fremadrettet. Hun er respekteret for sine kommunikative evner, og hun forstår at stå fast på det fundamentale, men uden at være afvisende i en dialog. Hun taler med lærernes stemme - altid. Hun ved, hvad lærerne savner og har brug for, for at lykkes med opgaven ude på skolerne.

Så min opfordring til dig er - har du ikke stemt, så stem på Katrine Fylking.