Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Inklusionen – vælter nogle dage min verden!

At komme hjem fra arbejde - energiforladt og følelsen af ikke at kunne slå til. Mangel på viden – både pædagogisk og didaktisk. De dag hvor lærerrollen går fra at være professionel til at være personlig.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/MinBó

2012 – et skælsættende år for folkeskolen

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Et år hvor en vanvittig idé bliver til virkelighed. Regeringen og KL bliver enige om at 96% af alle grundskoleelever skal gå i en almindelig folkeskoleklasse.

Denne idé blev dog droppet i 2016, men i 2017 gik 95 % i almindelige folkeskoleklasser.

Hvorfor denne ide?

Der ligger helt sikkert lange begrundede rapporter bag inklusionstanken, som formodentlig er udarbejdet af konsulenter (og måske enkle økonomer!).

I inklusionstanken er der også gode, smukke tanker – men det virker bare ikke altid i den virkelige verden.

Den verden uden rapporter og konsulenter. Den verden med børn, som skal inkluderes i en almindelig klasse. Den verden, hvor vi som lærere, står uden viden – hverken pædagogisk eller didaktisk til denne udfordring. Den verden, hvor ressourcerne ikke følger med de børn, som skal inkluderes.

Når man ikke kan slå til

Jeg står i en undervisningssituation, hvor jeg går fra at være professionel til at være personlig lærer. De elever, som driver mig derud, er ofte elever, som er inkluderet. Det er forskellige begivenheder, der trigger situationerne. Hvis jeg bliver skubbet, skal skille elever ad som er oppe at slås eller sproget bliver uacceptabelt, så bliver jeg den personlige Mette og ikke den professionelle lærer.  

Hvorfor? Fordi jeg ikke ved bedre – har hverken pædagogisk eller didaktisk viden i disse situationer.

Når man står alene

I de situationer, hvor det hele eksplodere, er der mange ting på spil. De involverede, resten af klassen og én selv. Situationen skal tackles, undervisningen skal i gang (igen), forældre, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelse skal underrettes, alt efter hændelsens alvorlighed skal den registreres.

Efter sådanne oplevelser er man flad, mast, opgivende og desillusioneret. Men dagen går videre med mere undervisning og egen familie. Disse dage forbander jeg inklusionen og min verden vælter.