Astra-bloggen

Blog

Den fælles prøve i naturfagene har fået justeret bekendtgørelse og vejledning

I forbindelse med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi byder den nye prøvebekendtgørelse og tilhørende prøvevejledning på en række præciseringer, nogle få udeladelser og et par tilføjelser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nyt i prøvebekendtgørelsen

Der er to vigtige præciseringer i prøvebekendtgørelsen, som er værd for naturfagsteamet at være opmærksom på i planlægningen af forløbet fra lodtrækningen og frem til selve prøven:

  • Eleverne skal have mulighed for løbende vejledning fra lærere i alle tre fag (stk. 4.6)
  • Alle tre fags lærere skal godkende problemstillinger og arbejdsspørgsmål (stk. 4.7).

Der er også en vigtig justering, som har praktisk indflydelse på selve prøveafviklingen:

  • Et eller flere uddybende spørgsmål skal stilles under prøven (stk. 4.8).

Endelig er selve vurderingskriterierne blevet justeret, så der nu er ét overordnet kriterie, som udtrykker, hvad eleverne prøves i, og seks kriterier, der uddyber, hvad der under de forskellige områder, eleverne skal bedømmes indenfor (stk. 4.14). De væsentligste ændringer er:

  • I forbindelse med elevernes naturfaglige undersøgelser afløser ordet ‘designe’ det tidligere ‘tilrettelægge’ og er således i bedre tråd med kompetencemålet for undersøgelse.
  • Den nye formulering “Kan anvende, vurdere og udvikle modeller i sammenhæng med undersøgelser og perspektiver” gør koblingen til kompetencemålet for modellering tydeligere.

Yderligere er elevernes argumentation og brug af fagterminologi blevet adskilt i to separate punkter - formentlig for overskuelighedens skyld. Og endelig er den tidligere måske lidt kryptiske afslutning “i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling” blevet fjernet fra det punkt, der handler om at anvise og begrunde relevante handlemuligheder.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Alt i alt fremstår selve vurderingskriterierne sprogligt og indholdsmæssigt skarpere, og en række ofte misforståede og omdiskuterede forhold er klarlagt: Ja, der skal stilles uddybende spørgsmål under prøven. Ja, alle tre fags lærere skal spille en rolle i vejledning og godkendelse af problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Og ja, eleverne skal have mulighed for denne vejledning løbende.

Nyt i prøvevejledningen

De nye formuleringer i selve bekendtgørelsen følges til dørs i prøvevejledningen, der som en service på side 1 tydeliggør, hvad de væsentligste justeringer handler om. 

Det kan være værd at lægge mærke til, at:

  • Der er kommet et antal normalsider - nemlig 50 til 70 - som det omfang, opgivelserne bør have pr. fællesfagligt fokusområde. Læs mere om Opgivelser på side 9-11 i prøvevejledningen.
  • Der slås et slag for vejledningen af eleverne løbende undervejs fra lodtrækningen og frem. Se præciseringerne om Vejledning af elever på side 11-12.
  • De uddybende spørgsmål, der skal stilles under prøven, bør stilles i den første halvdel af prøven, så eleverne har god tid til at tænke sig om og får chance for at vise deres kompetence. Se Uddybende spørgsmål på side 16-19.

De justerede vurderingskriterier har resulteret i en gennemskrivning af den vejledende karakterbeskrivelse, så den forhåbentlig i højere grad kan guide lærere og censorer i prøvesituationen. Dette ses på side 30-31.

Læs mere mens vi venter

Således er der idéer til, hvad der kan vendes i fagteamet, hvad angår den praktisk mundtlige prøve, mens vi venter på, at der også lander en prøvevejledningen til de digitale, selvrettende prøver:

Powered by Labrador CMS