Astra-bloggen

Blog

Gør naturfaglige problemstillinger lokale - og få lokale undersøgelser med til prøven

Handler jeres elevers naturfaglige problemstillinger om Universet og nærmeste omegn, og vil deres arbejdsspørgsmål indfange lidt af det hele til enhver tid og alle steder? Så er I nok godt i gang med at vejlede eleverne til at zoome ind og fokusere. Var det en idé, hvis I vejledte dem til at give problemstillinger og arbejdsspørgsmål et lokalt tilsnit?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lokale problemstillinger som genvej til lokale undersøgelser

Hvilke konsekvenser har klimaforandringer i Danmark, og hvordan kan vi på Bykøbing Skole bidrage til lokal vandafledning? Denne problemstilling kan give anledning til, at elevernes undersøgelser både rummer vejr- og klimadata fra DMI og suppleres med egne nedbørsmålinger på skolens grund. Den kan også give anledning til beregninger og modelleringer af nedbør på skolens tag og konkrete undersøgelser af jordbundsforhold i netop skolens nærområde. Kort sagt give anledning til håndgribelige undersøgelser og modelleringer af forhold lige uden for naturfagslokalerne. Det kan andre problemstillinger også, men det kan være, man ikke så let kommer i tanker om det lokale, hvis problemstillingen i stedet lyder Hvilke konsekvenser har klimaforandringer for verden?

Lokale arbejdsspørgsmål

Nogle problemstillinger fungerer givetvis bedst, hvis de forbliver mere universelle, men så kan det lokale komme ind i arbejdet via arbejdsspørgsmålene fx:

  • Hvilke typer plast bruger skolen?
  • Hvad sker der med plasten på Bykøbing Skole?
  • Hvad er omfanget af problemer med det plast, man kan finde i Bykøbing Sø og stranden ved Bykøbing?
  • Hvad sker der med plasten på den lokale genbrugsplads?
  • Kan vi finde plast i fisk fanget i Bykøbing Å?

Listen er ikke udtømmende - men præsenterer et par idéer. På astra.dk/fællesprøve kan du finde flere eksempler på problemstillinger, der giver anledning til lokale undersøgelser enten via selve problemstillingen eller i kraft af arbejdsspørgsmålene. Eksemplerne er mestendels udarbejdet af deltagende lærere og repræsentanter for eksterne læringsmiljøer på en workshop på årets Big Bang-konference - som inspiration til kollegerne rundt om i landet. Fra Astra takker vi varmt for, at deltagerne ville dele deres idéer!

Hvad skulle fordelen være?

I al sin enkelthed kan det lokale tilsnit være med til at give undersøgelser og modelleringer et helt konkret afsæt, der er tæt på eleven. ‘Tæt’ på kan enten være fysisk nært, fx den lokale virksomhed, den lokale natur - eller mentalt nært eleven fx mit fritidsjob, mit brusebad, min mormors plejehjem. Og hvad med ulemperne - kan det ikke blive for navlebeskuende og nært? Tjo, lokale problemstillinger og/eller arbejdsspørgsmål er ikke en universalløsning - men en mulighed, der kan være værd at overveje lige nu, mens vejledningen af eleverne på vej mod den fælles prøve er på sit højeste. Hvis undersøgelser og modelleringer tager lokal retning, kan gode perspektiverende arbejdsspørgsmål pege opad og udad og sammenligne med forhold andre steder i verden, så eleverne får lejlighed til at vise hele deres naturfaglige kompetencepalette til den fælles prøve.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Går eleverne så ud lokalt under prøven?

Nej. Under prøven kan eleverne ikke smutte ud i skolehaven og grave jordbundsprofil eller i krattet og tage nedsatte fælder med ind. De skal blive i prøvelokalet. Men de kan have foretaget lokale undersøgelser i forberedelsesforløbet op til prøven, som de præsenterer og brygger videre på under prøven, og når de ankommer på prøvedagen, kan de bringe lokale materialer med ind, som de undersøger undervejs i prøven.

Forslaget er hermed givet videre. Og der er grund til at tro, at der er brug for at rette blikket mod nærområdets naturressourcer, museer, naturskoler, virksomheder m.m. At inddrage disse er nemlig ikke i ‘top fem’ af det, der kendetegner naturfagsundervisningen på vej mod prøven, vurderer lærerne i den nyligt offentliggjorte evalueringsrapport Indførelse af den ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi - prøvens betydning for undervisningens form og indhold på side 32. Rapporten er bestilt af Undervisningsministeriet og gennemført af Rambøll. Find evalueringsrapporten via Undervisningsministeriets hjemmeside eller via astra.dk.