Astra-bloggen

Blog

Opgivelser er som at give bolden op til naturfag

Vi kender det fra rundbold: Opgiveren kaster bolden op i luften, og en spiller fra indeholdet slår bolden ud i marken. Der bliver nu løbet, kastet og grebet efter bolden. Det er lidt det samme med opgivelser til naturfagsprøven. Lærerne giver bolden op til de fokusområder, eleverne trækker, og eleverne griber forhåbentlig bolden, mens andre sætter i løb.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Opgivelserne er først og fremmest for elevernes skyld

Opgivelserne til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi skal først og fremmest én ting: De skal gøre klart for eleverne, hvad dét fællesfaglige fokusområde, de nu har trukket, dækker over. Så har eleverne en retning, de kan kigge i, når de går i gang med at indkredse deres problemstilling frem mod prøven. Derfor er det netop nu højsæson for at gøre opgivelserne klar. Eleverne skal have opgivelserne udleveret, allerede når de trækker fokusområder til prøven fra den 1. april og den nærmeste tid derefter. Se prøvevejledningen side 11.

Senere skal censor også blive klogere

Man kan ellers nemt forfalde til at tro, at opgivelserne mest er til for censors skyld. Men opgivelserne tjener et dobbeltsigte. Først og fremmest skal eleverne bruge dem omkring den 1. april og frem. Dernæst skal censor have at vide, på hvilket grundlag prøven finder sted, senest 14 dage før prøven.

Håndsrækning til skabelon for opgivelser m.m.

Måske har de første år med fælles naturfagsprøve gjort, at jeres fagteam har en praksis for, hvordan I laver opgivelser. Måske laver I dem løbende i takt med, at det enkelte fællesfaglige forløb afsluttes, så I lige nu bare lægger sidste hånd på det, der skal udleveres til eleverne om føje tid. Måske har eleverne endda fået opgivelserne drypvis efter endt forløb.

Hvis ikke jeres opgivelser allerede er på skinner, kan I hente inspiration på astra.dk/opgivelser, hvor vi har samlet materiale om opgivelserne. Dels kan I få overblik over prøvebekendtgørelsens krav til opgivelserne, og dels kan I hente vejledning til at lave jeres naturfagsteams egen skabelon til opgivelser - samt alt det andet der skal sendes frem til censor, når tid er - eller blot se Astras eksempel.

Giv bolden op

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Nu opleves det at trække fokusområder, forberede og gennemføre naturfagsprøve - med rette - ikke som den rene rundboldleg, hverken for elever eller lærere endsige censor. Men med gode opgivelser, der er:

  • organiseret per fokusområde
  • alsidigt sammensat
  • indeholder både tekster og andre udtryksformer - mindst tre eksempler
  • tilgængelige for eleverne, når de trækker deres fokusområder

- så kan man jo håbe på, at det bliver en befrier :-)