Astra-bloggen

Blog

Vejledning frem mod naturfagsprøven: Et anliggende for hele naturfagsteamet

Har I også oplevet, at det ikke er alle elevernes arbejdsspørgsmål, der er lige gode? At arbejdsspørgsmålene ikke nødvendigvis rummer mulighed for afsæt til undersøgelser? Og for inddragelse af modeller og perspektiver med de forskellige naturfags vinkler?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bliv klog af elevernes arbejde fra sidste års prøve

Kan I nikke ja til ovenstående, kan det være, at I skal skabe fælles fodslag om jeres vejledning af eleverne, mens de udarbejder problemstillinger og arbejdsspørgsmål og i øvrigt arbejder sig frem mod den fælles prøve. Fx ved i fællesskab i fagteamet at kigge på elevernes arbejde fra sidste års prøve:

  • Sæt fx ½ time af på et fagteammøde
  • Tag et ark fra det fremsendte materiale til censor fra sidste år, hvoraf en elevgruppes problemstilling og arbejdsspørgsmål fremgår - vælg et ark, I umiddelbart vurderer kunne have brug for en overhaling
  • Brug 5 minutter på hver især at gennemlæse problemstillingen og arbejdsspørgsmålene
  • Afsæt derefter 20 minutter til at tale sammen om, hvordan I ville skærpe denne gruppes arbejdsspørgsmål og evt. problemstillingen, hvis de i højere grad skulle lægge op til at gå ud og foretage gode, naturfaglige undersøgelser, inddrage relevante modeller og perspektiver
  • Saml op de sidste 5 minutter: Hvad betyder det, I har talt om for den måde, I vil vejlede jeres elever i år?

Lad alle naturfags lærere vejlede og godkende

I nogle fagteam er det allerede gængs praksis, at alle tre naturfagslærere tager del i vejledningen af eleverne, mens de udarbejder problemstillinger og arbejdsspørgsmål og i øvrigt arbejder sig frem mod den fælles prøve. I andre fagteam er det ikke scenariet. Her hviler det meste af vejledningen samt den endelige godkendelse af problemstillinger og arbejdsspørgsmål på én naturfagslærer. Det kan der være praktiske og ressourcemæssige grunde til. Men for kvaliteten af elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål er det næppe en fordel.

En opfordring skal lyde: Læg en plan for hvordan lærerne i både biologi, fysik/kemi og geografi kan komme med ind over vejledningen. Og dernæst for at problemstillingerne og arbejdsspørgsmålene bliver godkendt af alle i teamet.

Vejledningen er en del af undervisningen - ikke noget separat

Selve ordet ‘vejledning’ emmer af frivillighed; noget eleverne kan tage til sig eller lade være. Men det er vigtigt at have in mente, at selve det, der vejledes til - altså indholdet - er det, eleverne (mere eller mindre) frivilligt kan tage imod. Selve det at deltage i vejledningen - altså aktiviteten - er en del af undervisningen, som prøvevejledningen slår fast på side 12. Derfor giver det mening, at alle naturfagenes lærere er inde over - også denne del af undervisningen frem mod den fælles prøve.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Læs mere om bl.a. forberedelsen af den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi på astra.dk/fællesprøve.