Blog

Prøver i dansk – fest eller kolera?

Prøverne skal være en fest for danskfaget, hvor vi vil hinanden det bedste!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lad det være sagt med det samme: Jeg synes, at beslutningen om at gennemføre prøverne i dansk er helt rigtig. Lad det også være sagt, at prøverne ikke handler om kolera - at straffe elever og lærere, men om at få en god og grundig opsamling og afslutning på mange års danskarbejde.

Prøverne bør være en fest. Ikke en lallende tjuhej-fest, men en fest med god planlægning, lækker servering, engagerede festdeltagere og ditto værter. En fest, hvor vi vil hinanden det bedste!

Nu har forsamlingsforbuddet jo længe forhindret de store fester, og derfor har mange af os været – og er - lidt nølende med festforberedelserne. Men nu ved vi, at prøvefesten skal holdes, og vi må samle vores kræfter og forhåndenværende muligheder.

Fælles rammer for prøverne

En del dansklærere synes fortsat, at prøverne burde aflyses, andre foreslår meget individuelle og private former. Jeg vil plædere for, at de kendte prøverammer fastholdes, at vi alle følger de retningslinjer, der gælder. Det skylder vi eleverne. Naturligvis er der forskel på, hvor ivrige festdeltagere eleverne er og vil være, men det er egentlig ikke så anderledes, end ”det plejer”. Og hvis vi først begynder at lave uklare og hjemmestrikkede regler, så vokser usikkerheden og måske også uretfærdigheden. At ændre på krav til opgivelser kan helt sikkert være en god mulighed for at give ro til gennemførelsen, og den udmelding må meget gerne komme snart.

Tænk i overskuelige detaljer

Tænk på at prøverne aldrig må blive kolera. Brug dem aldrig som et skræmmescenarie. Gør dem så tydelige og overskuelige som overhovedet muligt. På den måde sikrer vi det bedste samarbejde mellem lærere, elever og censorer. Tænk prøveforberedelsen i mindre dele. I både den mundtlige og de skriftlige prøver indgår der rigtigt mange færdigheder, som ikke kun tjener et prøveformål, men som især er givtige at besidde og tage med sig ud i livet. Det kan fx være overblik over stof, fordybelse, refleksion og perspektivering, at kunne vælge nuanceret, at formidle mundtligt, at læse korrektur på sin tekst, at kunne sætte sig ind i en skrivesituation og formidle med en bestemt hensigt til en given modtager. I denne tid med fjernundervisning er det ekstra vigtigt med fokus på detaljerne. Et stort og uoverskueligt forløb er ikke nemt at fastholde alle elever i, men fokus på fx at begrunde et valg af tekst eller fokus på oplæsning af et kort tekststykke kan alle overskue. Ved at sætte en eller to detaljer i spil ad gangen kan der efterhånden samles op – og det kan blive tydeligt, at mange forskellige detaljer har været i spil, og efterhånden er alle ingredienser til prøvefestens retter i hus.

I de kommende uger skal alle de beskikkede censorer på kursus. Jeg er ret sikker på, at der vil være fokus på, at alle kender og er fortrolige med rammer og retningslinjer, udvalgte besvarelser bliver diskuteret, og det her mærkelige skoleårs prøver vil blive vendt og drejet grundigt. Alle vil – og bør lægge sig i selen for, at det bliver gode oplevelser for eleverne.

Birgittes danskblog

Dansklærer, danskkonsulent og dansknørd. Forfatter, kursusinstruktør og beskikket censor. Blogger om dansklærerens opgaver og udfordringer og om de afsluttende prøver i dansk.

Vi ses til festen!