Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Kom med dine input til UVM

En rådgivningsgruppe er i gang med at udarbejde reviderede læseplaner og undervisningsvejledninger til skolens fag. I denne proces har Danmarks lærerforening kunne indstille medlemmer til de forskellige faggrupper. På torsdag er jeg en af naturfagenes stemmer, når rådgivningsgrupperne mødes med faggrupper for folkeskolens fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ Fake51

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 3170 færdigheds- og vidensmål vejledende. Efterfølgende nedsatte undervisningsminister, Merete Riisager, i oktober 2017 en rådgivningsgruppe, der skal rådgive ministeren og Undervisningsministeriet om implementeringen af ændringerne i Fælles Mål.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Rådgivningsgruppen er nu kommet med et bud på, hvordan Fælles Mål kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen uden at blive unødigt begrænsende og hæmmende for den didaktiske og pædagogiske frihed. Gruppens anbefalinger tager udgangspunkt i fem pejlemærker:

  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  • Faglige mål som central didaktisk kategori
  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180620-raadgivningsgruppe-lancerer-anbefalinger-til-at-foere-nye-faelles-maal-ud-i-skolen 

Det videre arbejde

Der er i øjeblikket nedsat syv skrivegrupper til ovenstående proces. Grupperne er i dansk, matematik, naturfag, sprogfag, kulturfag, praktisk/musiske fag og børnehaveklassen.

Kvalificering

For at kvalificere arbejdet med Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger, inviteres fagenes folk nu ind til sparring med rådgivningsgrupperne.

Sidder du med meninger, holdninger, kommentarer om det faglige eller andet, som du gerne vil have bragt til rådgivningsgruppen i naturfag, så er dette din chance.

Du kan skrive til mig på følgende måde:

  • Skriv en kommentar på dette indlæg
  • Skriv på Messenger - Mette Mellerup
  • Skriv en mail mette.mellerup@skolekom.dk

Jeg samler vores fælles ”anbefalinger” og tager dem med til rådgivnings-gruppen på torsdag.

Spring en opgaver over

De fleste af os har et skema, der er fyldt med undervisning og opgaver. Jeg appellerer til lidt civil ulydighed i den næste uge. Spring en opgave over og brug tiden på at gennemtænke dit fag. Skriv til mig, hvad du gerne vil give videre til rådgivningsgruppen. Jo flere nuancerede input, naturfagslærerne kommer med, jo bedre. Det er en kæmpe chance, vi har for at blive hørt.

Jeg vil glæde mig til at læse dit input. Det vil være mig en ære, at vidergive vores input til rådgivningsgruppen. Tænk om vi som naturfagsgruppe kunne stå sammen og råbe op - om vores fag.