Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Når elever vokser med opgaverne i fjernundervisning

Der kan siges meget negativt om de store elevers situation her og nu. Det er ikke ærindet her. Nogle elever har i de forgangne uger vist en ansvarsbevidsthed, der skal gribes både nu og i fremtiden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De sidder normalt derude i klasseværelserne. De elever, man lige har et ekstra øje på i den daglige undervisning, eller som man er særlig opmærksom på ved afleveringer. Det er ikke altid de lige afleverer til tiden, og i undervisningen blandes noveller og grammatik med en lind strøm af Youtube og Netflix, når man kan slippe afsted med det.

Derfor har det været helt naturligt, at denne særlige opmærksomhed har fulgt med ind i fjernundervisningen, og det er også her, at jeg har oplevet at blive udpræget positivt overrasket over nogle af de selv samme elever. Her ligger et vigtigt afsæt til det fremtidige skole- hjem- samarbejde og først og fremmest til selve min tilgang til den enkelte elev. Eleverne giver nemlig her en nøgle til egen motivation.

Fremtidens motivation

Jeg vil overveje meget nøje, hvordan jeg bedst kan udnytte de springbrædder, disse elever har givet sig selv. Jeg er ikke helt sikker endnu. De har allerede fået at vide, at de gør det godt, men med udsigten til, at der alt andet lige kan gå noget tid, inden vi samles i klassen igen, skal denne motivationen holdes ved lige i fjernundervisningen. Den skal også gribes og fremmes yderlige, når skolehverdagen indfinder sig igen. Det kan være ved at pege præcist på, hvad det er eleven gør godt, men først og fremmest fortælle eleven, at hvis man kan løse sine opgaver under så alternative forhold, som fjernundervisningen er, så kan man også i skolen, hvor rammerne gerne skulle være så meget desto bedre. 

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

Man kan heller ikke udelukke, at netop det faktum, at fjernundervisningen har fjernet muligheden for konstant at skulle sammenligne sig med andre klassekammerater og måle sig op imod dem, kan have givet netop disse elever et pludseligt opstået frirum til at udfolde sig fagligt og vise sig selv og andre, i dette tilfælde os lærere, at de kan selv. Denne grad af selvmotivation kan bidrage til, at der gradvist skrues op for det faglige blus, når vi er tilbage i klasserne. Midt i denne uholdbare situation, vi står i, er det opløftende at se, at nogle elever faktisk finder en vej igennem. Det kræver styrke.

Vi har talt om det i klassernes lærerteams, og der ligger en arbejdsopgave med motivationen i centrum foran os. Vi var allerede i gang med motivationsarbejdet, inden vi lukkede ned, men fjernundervisningen, og de mange uger væk fra skolen, har sat motivationen i et nyt perspektiv. 

Glædelig 1. maj derude.