Hvad skal vi med DLF? - det fagpolitiske corner

Blog

“Hvorfor denne Blog?”

En invitation til at revitalisere det fagpolitiske fællessprog, der i idealismens svækkede lys kunne være med til at genskabe DLF' potens, men muligvis også afdækker behovet for at følge en anden sti

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bloggens parafrase over DLF’ “Hvad skal vi med skolen?” har egentlig samme sigte. En invitation til at drøfte om det vitterlig er denne sti, som vi DLF'er befinder os på  - vi bør forsætte af - eller er det ikke ved at være på tide, vi vender om for at finde en anden og mere frugtbar sti?  

Bloggen udspringer af 2 registreringer. Den første tager sit afsæt i det forhold, at på stort set alle niveauer og i alle fora omkring DLF er der en levende fagprofessionel debat om kernen i hverdagens virke: Pædagogikken og Didaktikken. 

Hvis jeg eks. læser Folkeskolen/ Folkeskolen.DK så finder jeg indlæg af/ om Biesta - Hattie fra toppen af den internationale forskning over regionale og nationale  eksperter (Pasi/Tanggaard) til hverdagens praktikere, der med glød vender og drejer blikket på forskellige side af undervisningshverdagenens dilemmaer og problematikker.

Hvad skal vi med DLF? - det fagpolitiske corner

En blog hvor man kan finde tanker om arbejdsmarkedspolitik i almindelighed og fagpolitik i særdeleshed - altid med afsæt i DLF og dagsaktuelle emner.

Omvendt er der larmende tavst, når det drejer sig om DLF’ fagpolitiske kerne. Forstå mig ret. Kongresser, OK18 og Arbejdsmiljø bliver beskrevet og diskuteret - men grundlæggende forskning/ tanker om fremtidens arbejdsmarked og fagforeningernes rolle/ virke i dette - eller bare overvejelser over fremtidens TR-rolle som Nanna Wesley fra FAOS eller Hennig Jørgensen AAU har tankevækkende pointer til - er helt fraværende. På mangt et kursus har arbejdmarked- og navnlig fagforeningspolitik været repræsenteret ved en orientering fra Hovedstyrelsen af. (At der er tale om Redaktionel prioritering er en selvfølge - men er det gavnligt for DLF?)

Konsekvensen er, at vi har et så fattigt og kraftløst fagpolitisk fællessprog, så vi ikke vinder de kampe, vi løber ind i.

Jeg enig med Nils Munkholm Rasmussen i, at vi kan se bevægelsen indenfor det fagprofessionelle opgør med Læringsmål som en sejr for skolefagligheden. En sejr der kommer af en årelang tradition for at diskutere og udvikle et fælles sprog på dette område af vores virke. 

Tænk, hvis vi kunne nå samme sproglige kraft på det fagpolitiske område, således arbejdsvilkårene i en presset hverdag med manglende muligheder for at levere et professionelt arbejde med kvalitet - var noget man brugte et minimum af tid på til OK-forhandlinger.

Den anden registrering er en helt grundliggende fagpolitisk uenighed. Det er ikke alle 10.678 OK18-Nej-stemmer, der tager afsæt i et infantilt, umodent og emotionelt ståsted. Der er Nej’er, som er forankret i indsigter og forståelser, der har andre konklusioner, end dem Fomandskabet og Hovedstyrelsen nåede frem til v. OK18. Når dette Nej ikke trådte mere konsistent frem i forårets OK18 forløb, så er der nok en sandhed i bl.a. Laust Høgedahl’ vurdering. Nej’et manglede et etableret ståsted/ samlingsted til at formulere sig - og ikke det spontane i form af diffuse FB-grupper. Bloggen kunne blive et sted, hvor mindretallets opposition blev klarere formuleret til gavn for DLF.

Jeg er ikke medlem af en fagforening som en forsikring mod noget. Jeg er medlem, fordi fagforeninger i et historisk lys har været et af de få fællesskaber for almindelige mennesker, der har haft kraft nok til at gøre en forskel i forhold til at bevare den enkeltes frihed og få en mere retfærdig fordeling af fællesskabets goder. Jeg mener, at en fagforening er sat i verden for at værne om det enkelte medlem, således denne igennem et helt arbejdsliv kan udøve sin profession med forsat kvalitet uden at frygte for brødet i sin mund. Mit inderlige ønsker er, at når hverdagen viser sig fra den mørkeste side, så mærker ethvert medlem af foreningen helt ind til benet fællesskabets varme og styrke.

Jeg mener, at DLF bør bevæge sig væk fra at være en konsensusorienteret, dialogbaseret sagsbehandlerorganisation, der behandler medlemmerne som forsikringstagere - over imod en mere aktivistisk organisation. Nogle vil mene, at det under dagsordnen “Den involverende fagforening” er som at sparke en åben dør ind. DLF er igang med at flytte sig. Deri er jeg lodret uenig.

Derfor er denne Blog’ ambition, at være et sted, hvor man er enige om at være uenige. Hvor målet er at udvikle og kvalificere et fagpolitiske fællessprog indenfor DLF. Fordi dette sprog - analog den fagprofessionelle side af DLF - er en vital forudsætninge for, vi fremover både kan vinde vores kampe og udbygge vores rettigheder igennem hele arbejdslivet.

Denne Blog bliver forhåbentlig et sted, hvor meninger brydes med sprogets saft og kraft - hvor kritik forsat forstås som en udviklende borgerdyd.

Velkommen til.