Hvad skal vi med DLF? - det fagpolitiske corner

Blog

Kære ABC: Vil du give Anna noget at tro og håbe på?

Anna er helt med på, at det handler om at åbne Danmark. Hun er også med på, at når børnene nu vender tilbage, så handler det først og fremmest om at give mor og far ro til at kunne arbejde, men dernæst også om at få smittet nogle flere – muligvis hende selv. Men bliver Anna sat på en umulig opgave - eller bliver der taget vare på Anna?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Anna er lige vendt tilbage efter en længere sygemelding – nede med arbejdsbetinget stress, som man siger – og på onsdag skal hun tilbage til 2. årgang.

Anna er helt med på, at det handler om at åbne Danmark.

Hun er også med på, at når børnene nu vender tilbage, så handler det først og fremmest om at give mor og far ro til at kunne arbejde, men dernæst også om at få smittet nogle flere – muligvis hende selv.

Hvad skal vi med DLF? - det fagpolitiske corner

En blog hvor man kan finde tanker om arbejdsmarkedspolitik i almindelighed og fagpolitik i særdeleshed - altid med afsæt i DLF og dagsaktuelle emner.

Det Anna indtil nu har kunne læse sig frem til er, at det bliver de samme vilkår, som gjorde Anna syg, der kommer til at råde.

Der bliver truffet en lang række beslutninger langt fra hende, men det er Anna, der kommer til at stå med ansvaret og konsekvenserne for disse, fordi de, der tager beslutningerne overhovedet ikke forholder sig til, om det kan lade sig gøre.

Lige nu tegnes det i horisonten efter Påske, at Anne tirsdag bliver indkaldt til et Google-Meet med nærmeste leder og hele indskolingen.

Her lederen vil gennemgå Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt, hvorledes man fra ledelsens side af har tænkt sig at fordele de 6 årgange ud på skolen. Herunder også hvorledes man vil fordele håndsprit ect.

Derefter endnu et Google-Meet med årgangsteamet, hvor der aftales kommunikationen til hjemmet via Aula, samt koordinering af fagenes placering/ aktiviteter og indhold, der indskrives i MeeBook.

Så det ligger lige nu i kortene, at Anna onsdag morgen møder op på 2. sal og indretter 5 lokaler efter retningslinjerne til de 24 elever fra 2.A med max. 5 i hvert.

Hvordan hun får onsdagen og de kommende dage m. 4 timers nødundervisning med et stærkere fagligt indhold/ udeundervisning og implementeringen af hygiejnereglerne til at køre - ja, det overlades til Anna’ fagprofessionelle dømmekraft. Hun kommer til at stå alene med opgaven i 3 ud af 4 timer, i det ledelsen ikke har ressourcer til at sætte flere på opgaven.

Eller kan Anna forvente at:

At DLF og KL med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen- og Statens Seruminstituts retningslinjer sammen udfærdiger guidelines for, hvorledes skolerne åbnes; indholdet af hverdagens aftales; hvorledes praksis organiseres, samt hvorledes Anna uden frygt/ usikkerhed kan sige fra overfor umulige opgaver.

At hendes Skoleafdeling og den lokale kreds har oversat disse guidelines til generelle retningslinjer, herunder hvilke rettigheder Anna har i forhold til at sige fra overfor eks. Hygiejneforhold; hvis elever ikke overholder den kommende periodes samværsregler – eller hvis hun nu bliver syg.

At hendes skoleleder sammen med hendes TR og lærerkollegiet inden børnene kommer tilbage har udfærdiget helt klare retningslinjer for, hvorledes hverdagens skal praktiseres, hvilken kvalitet den skal rumme, samt hvilke sanktionsmuligheder Anna og hendes kolleger får, hvis der er elever, der ikke kan være i denne hverdags regler.

At der er den nødvendige ressource tilstede, så hun kan lykkes med opgaven.

Anna tror og håber på den sidste, for så ville DLF vise sig som en fagforening der var hende næn og tog vare på hende – men Annas 25 års folkeskolerealisme gør, at hun går med det første, og gør sig parat til endnu en sygemelding.

Så ABC vil du give Anna’ tro og håb noget substans?