Astra-bloggen

Blog

Vær med i det nye nationale naturfagsvejledernetværk

Et nyt nationalt naturfagsvejledernetværk har set dagens lys - og DU kan være med, hvis du har en funktion som ressourceperson inden for naturfagsområdet på din skole. Netværket er en del af Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi, og det faciliteres af Astra - det nationale naturfagscenter.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er du skolens naturfaglige ressourceperson? 

Kært barn har mange navne: naturfagsvejledere, fagteamkoordinatorer, fagansvarlige, læringsagenter. På de fleste skoler er der en eller flere lærere, der er tovholdere for naturfagsområdet. Funktionen er meget forskellig - fra en budgetansvarlig over en oprydnings-indpisker til en egentlig uddannet naturfagsvejleder. Fælles for ressourcepersonerne i naturfagene er imidlertid, at de sidder for bordenden, når naturfagslærerne med jævne mellemrum samles, og at de også i et eller andet omfang har dialog med ledelsen om naturfagsområdet på skolen.

Naturfagsvejledere og naturfaglige ressourcepersoner er helt centrale, hvis naturfagsundervisningen og elevernes læring skal udvikles. Det ved vi fra vores erfaringer fra samarbejdet med kommunerne, og det understøttes i den nationale naturvidenskabsstrategi. Derfor tilbyder Astra og Børne- og Undervisningsministeriet nu alle ressourcepersoner inden for naturfagene på grundskoleområdet at deltage i et nationalt netværk, der kan understøtte den kontinuerlige og strategiske udvikling og videndeling om naturfagsvejlederrollen og -funktionen på og mellem skoler samt i kommuner. Formålet med det nye netværk er at koordinere den naturfaglige videndeling og samarbejdet på tværs af skoler og kommuner. Netværket skal desuden give medlemmerne konkrete redskaber til at løfte kvaliteten af kerneopgaven på egen skole, fx i forhold til at organisere fagteamsamarbejdet.

Mød de andre ressourcepersoner

I det daglige kan naturfagsvejledere godt være lidt alene med deres opgaver, men i nogle kommuner er der netværk for naturfagsvejledere på tværs af skolerne. Her faciliterer den kommunale naturfagskoordinator samarbejdet og bringer forvaltningsperspektiver til netværket - og vejlederperspektiver tilbage til forvaltningen. Andre steder er der ikke mulighed for at mødes på tværs af skolerne, eller der er fundet andre typer af grupper, fx et censorfællesskab mellem tre efterskoler i samme område. I det nationale naturfagsvejledernetværk er der mulighed for at dele succes’er og benspænd med ressourcepersoner fra andre skoler, både virtuelt i Facebookgruppen “Nationalt netværk for naturfagsvejledere” og på et årligt netværksmøde.

Første nationale netværksmøde er d. 17. marts 2020

I facebookgruppen er der allerede rig mulighed for virtuel videndeling, og den 17. marts afholdes det første fysiske netværksmøde - ja, det er dagen inden Big Bang-konferencen og endda på samme lokation. 

Netværksmødet tager udgangspunkt i cases fra forskellige kommuner og fokuserer bl.a. på naturfagsvejlederrollen og funktionen og arbejdet med lokale naturfagshandleplaner. 

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Der vil desuden være god forplejning både til frokost og aftensmad samt inspirerende oplæg og vejlederrelevante drøftelser om bl.a. HC Ørsted-året 2020, Science Capital og andre relevante emner.

Det er gratis at deltage i netværksmødet, men det forudsætter, at du er tilmeldt netværket inden. Læs mere om netværket her.

Links

Tilmeld dig netværket her.

Find Facebookgruppen “Nationalt netværk for naturfagsvejledere” her.

Læs Den Nationale Naturvidenskabsstrategi her.

Find din kommunale naturfagskoordinator her.

Læs mere om Big Bang-konferencen her.