Mette MellerupMettemellerup74@gmail.com

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Er der noget fælles i at være lærer?

I Danmark har vi en folkeskole, hvor vores børn går i skole fra 0. til 9.klasse. MEN - Er skolerne ens? Er forhold og vilkår for lærerne ensartet? Kan man overhovedet tale om ET job, som folkeskolelærer i Danmark?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/Gary Quernemoen

I vores lille land oplever vi - i disse tiden - en stor forskel i jobbet som folkeskolelærer. Jeg kender (naturfags-) lærer i en del kommuner. Når vi tale sammen om vores job, sidder jeg ofte tilbage med tanken – har vi det samme job???

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Arbejdstid

Vi arbejder ikke længere med den samme arbejdstidsaftale. Nogle arbejder under lov 409, andre arbejder i kommuner med lokalaftaler. Disse lokalaftaler er forskellige fra kommune til kommune. Jeg arbejder selv under en lokalaftale – og klager ikke.

En udfordring i vores arbejdstid er, at opgaverne ikke er fordelt jævnt over skoleåret. De kommer ofte i klumper. Det kunne være elevplaner, forældresamtaler, retning af opgaver eller andet.

Det er jo mennesker, der er omdrejningspunktet i vores job. Levende væsner er bare ikke til at stoppe i kasser – fra 8 til 16. Nogle af os har fået en del af vores frihed tilbage. Men alle lærer skal have deres frihed tilbage og man må stole på, at vi selv kan administrer denne frihed professionelt.

Faglighed

Den afstand der er mellem top og bund i fagfaglig- og didaktisk/pædagogisk viden på skolerne er ubeskrivelig. Der er skoler, hvor stort set alle lærer er linjefagsuddanet i deres undervisningsfag. Skoler som har faglige vejledere, der kender deres fag og er med til at videreudvikle fag og kollegaer. Beskikket censorer, som kender deres fag og ikke mindst prøvevejledningerne til fagene. Velfungerende og udviklende PLC er også en del af nogle skoler.

Men hvad med de skoler, som ikke er en del af overstående? Hvad med de lærere, som arbejder der? Og hvad med de elever, som skal gå i de skoler – med de lærere?

Digitale læremidler

Et af de hotte emner - pt. I nogle kommuner har man stadig forældet bøger, som ikke lever op til kravene i de nye fælles mål. Andre kommuner har i fællesskab indkøbt faglige portaler til skolerne.

I Silkeborg kommune - hvor jeg er ansat - har vi også været på fælles indkøb. Det er ikke konsulenter fra kommunen, der har valgt vores fagportaler. Der har været nedsat grupper af lærere til de forskellige fag. Vi har haft besøg af konsulenter fra portalfirmaerne, som har demonstreret deres portaler. Herefter havde vi prøvelogin og kunne afprøve portalerne i vores undervisning. Efter en periode mødtes vi og blev enige om, hvilke portaler kommunen skulle have.

 Det fælles i jobbet

I jobbet som folkeskolelærer i Danmark er lysten til at undervise – stadig fælles. At få muligheden til at være med til at form de næste generationer – at give dem viden, dannelse og lysten til at lære gennem hele livet.

Men vores forhold og vilkår er vidt forskellige. Dette påvirker både den enkelte lærer, men også eleverne. Vi må sammen kæmpe for rimelige kår for alle lærere og elever. Dette er en lang proces, som er energikrævende.

Den enkelte lærer må gøre op med sig selv, om kampene på ens nuværende skole er værd at kæmpe. Ellers er der mange andre kommuner og skoler …

Powered by Labrador CMS