Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Idéer til projektfremlæggelser i uge 51

Projektopgave i uge 50 og fremlæggelser i uge 51. Sådan afsluttes året på en del skoler. Dette bliver - som så meget andet for tiden - lidt af en udfordring. Her er et bud på en løsning. (inkl. plan til eleverne og forældrebrev)

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærere og fire 9. klasser ventede i spænding på dagens pressemøde – midt i en travl projektopgavedag. Udmeldingen var klar – alle skal hjem fra på mandag.

Mandag, tirsdag og onsdag skulle vi have fremlagt projektopgaver på 9. årgang. Der skulle træffes hurtige beslutninger – skulle vi udskyde fremlæggelserne til efter nytår eller finde et format, som eleverne kunne fremlægge i i uge 51.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Hurtigt blev der enighed om, at fremlæggelserne gerne skulle afsluttes inden juleferien. Så her er vores bud på at løse denne opgave i uge 51.

Elev besked

Kære 9. årgang 

Her er den ændrede plan for ugen: 

Mandag og tirsdag:

Alle grupper arbejder hjemme. I skal arbejde hjemme hos jer selv og ikke samles i grupper. 

I skal arbejde med jeres fremlæggelser, som enten er en videofremlæggelse eller en fremlæggelse i TEAMS. Det valg om fremlægningsform, som I har valgt i gruppen i fredags, er bindende.  

Videofremlæggelser skal afleveres tirsdag kl. 15.00 i opgaveafleveringen på Meebook kap. 12: "Videofremlæggelse afl. tirsdag kl. 15"

TEAMS fremlæggelser, se skema for fremlæggelser her på Meebook. Fremlæggelserne er enten onsdag eller torsdag

Onsdag og torsdag: 

De grupper, som har valgt at fremlægge i TEAMS, fremlægger efter planen onsdag og torsdag. 

Ingen grupper hører hinandens fremlæggelser. 

Lige meget om man har fremlæggelser onsdag eller torsdag, så vil der være digitale opgaver i de forskellige fag, som skal løses. Links til fagenes opgaver sendes på Meebook lektiedagbogen onsdag og torsdag. I må selv vælge rækkefølge på opgaver, men alle digitale opgaver skal løses senest torsdag. 

Fredag: 

Julehygge og afslutning klassevis virtuelt.

Krav til fremlæggelse i TEAMS

Hvis I vælger at fremlægge i TEAMS er kravene følgende: 

 •  Gruppen skal følge dispositionen for fremlæggelse
 • Tid: stadigvæk 2 personer = 20 min og 3 personer = 25 minutter. I skal udfylde tiden. 
 • Alle i gruppen skal være repræsenteret på TEAMS med levende billede.
 •  Alle skal have ca. samme taletid
 • I skal øve jeres fremlægning mange gange før fremlæggelsen i TEAMS
 • I skal sikre jer, at lyd og billede er helt i orden, så vi kan høre og se jer. Ingen baggrundsstøj. 
 • Produkter skal vises tydeligt i billedet, og I skal afsætte tid til at vise produktet, så lærerne er i stand til at vurdere produktet. Hæng gerne produkter op på væggen bag jer. 
 • Hvis produktet er en video, skal I dele skærmen med os, så vi kan se videoen. 

Krav til videofremlæggelser

Hvis I vælger at optage en video som jeres fremlæggelse er kravene følgende:

 • Tiden er 20 minutter for to personer 
 • Tiden er 25 minutter for tre personer.
 • Alle fra gruppen skal være med i videoen, og alle skal have nogenlunde lige meget taletid.
 • Videoen skal tage udgangspunkt i jeres disposition 
 • Produktet skal være en naturlig del af jeres video, og er det en "video" fx en kampagne, så skal den vises i selve videofremlæggelsen. Det er jeres ansvar, at få det sat produktet ind i jeres fremlæggelse. 

HUSK fokus på 

 • LYD (ingen baggrundsstøj, og lyden skal være lige høj)
 • REDIGERING
 • FORMIDLING
 • PRÆSENTATION / LAYOUT

Forældrebrev

Kære alle 

Som I ved er alle elever fra 5. til 9. klasse sendt hjem fra og med mandag i uge 51. Så i morgen - fredag - er der alm. skoledag.

Planen i uge 51 er fremlæggelser for projektopgaven. Dette holder vi fast i - dog i en anden form. 

Inden eleverne gik hjem i dag, så gennemgik vi planen for næste uge med dem.

Her er den ændrede plan for uge 51: 

Kære 9. årgang 

Her er den ændrede plan for ugen: 

Mandag og tirsdag:

Alle grupper arbejder hjemme. I skal arbejde hjemme hos jer selv og ikke samles i grupper. 

I skal arbejde med jeres fremlæggelser, som enten er en videofremlæggelse eller en fremlæggelse i TEAMS. Det valg om fremlægningsform, som I har valgt i gruppen i fredags, er bindende.  

- Videofremlæggelser skal afleveres tirsdag kl. 15.00 i opgaveafleveringen på Meebook kap. 12: "Videofremlæggelse afl. tirsdag kl. 15"

- TEAMS fremlæggelser, se skema for fremlæggelser her på Meebook. Fremlæggelserne er enten onsdag eller torsdag

Onsdag og torsdag: 

De grupper, som har valgt at fremlægge i TEAMS, fremlægger efter planen onsdag og torsdag. 

Ingen grupper hører hinandens fremlæggelser. 

Lige meget om man har fremlæggelser onsdag eller torsdag, så vil der være digitale opgaver i de forskellige fag, som skal løses. Links til fagenes opgaver sendes på Meebook lektiedagbogen onsdag og torsdag. I må selv vælge rækkefølge på opgaver, men alle digitale opgaver skal løses senest torsdag. 

Fredag: 

Julehygge og afslutning klassevis virtuelt.

Ovenstående er beskeden til eleverne. 

Mandag og tirsdag vil der være lærere til rådighed i Teams - så eleverne kan få hjælp til deres fremlæggelser.

Onsdag og torsdag vil lærerne sidde til fremlæggelse, se videofremlæggelser og skrive udtalelser, samt give karakter. Derfor skal eleverne arbejde med forskellige digitale opgaver, som vi lægger links ud til på Meebook. Eleverne disponerer selv over deres tid, men alle opgaver skal være færdige torsdag kl.15.

Venlig hilsen 9. årgang

Bliv inspireret og kopier

Hvis jeg har kollegaer i samme situation, så er dette indlæg en inspiration til en hurtig løsning af fremlæggelserne. Der må kopiers direkte fra indlægget til elever og forældre. Håber på, at nogen kan slippe for helt så meget koordinering og tankevirksomhed, som vi har haft i dag.

I morgen vælger grupperne, om de vil fremlægge i TEAMS eller aflevere en videofremlæggelse. Så kan vi i morgen eftermiddag planlægge fremlæggelserne onsdag/torsdag samt hvilke lærere, der skal være til hvilke fremlæggelser, og hvem der skal se videofremlæggelser.

Må vi alle nå frem til juleferien - uden corona.

Glædelig jul & godt nytår / KH. Mette

.