Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Feedback på elevtrivselsmålingen – eleverne skal høres

Den årlige elevtrivsel-undersøgelse er igen kommet på dagsordenen på vores teammøde. Hvordan formidler vi bedst muligt ud til eleverne og forældrene, hvad der springer i vores øjne – og hvilke tiltag skal der sættes i værk i klasserne?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære forældre

Vi har modtaget resultaterne af elevtrivselsmålingen, som eleverne besvarede i begyndelsen af marts. De har svaret på en mængde spørgsmål om f.eks. klassen, skolen og undervisningen. I fredags gennemgik vi undersøgelsen og lavede efterfølgende nogle samarbejdsøvelser med eleverne.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Nedenstående punkter skulle diskuteres af eleverne i grupper, og herefter skulle de komme med forslag til eventuelle forbedringer…

  • Glæden ved at gå i skole
  • Koncentratration i timerne
  • Larm i timerne

Dette kunne sagtens være introen til et lidt længere brev hjem til forældrene omhandlende data fra den sidste trivselmåling. Efterbehandlingen af målingerne bør munde ud i en god dialog, og derfor er det vigtigt både at få eleverne til at uddybe deres svar, men samtidig også at få dem til at komme med mulige løsninger.

Mine erfaringer med disse trivselsmålinger viser, at det er mange af de samme punkter, der får færrest point (eller de laveste procentdele) – i år er ingen undtagelse. De tre ovenstående punkter stikker ud hvert år.

Eleverne skal på banen

Jeg kan godt lide ideen om, at eleverne selv er med til at komme med input til de udvalgte punkter. Måske skal der laves nedskrevne regler i de enkelt klasser om eksempelvis larm.

For hvordan siger man til en klassekammerat, at han/hun skal stoppe med at forstyrre? Og hvordan bliver kulturen i klassen vendt til, at det er cool at lære noget? Det fik vi nogle gode snakke om i min klasse.

At se resultater af flere punkter på baggrund af en så omfattende trivselsmåling tager tid, og jeg tænker, at ’behandlingen’ af sådan en undersøgelse kommer til at blive flydende og skal integreres ind i klassen løbende gennem hele skoleåret. Jeg bliver nødt til at stoppe op og lave små delmål undervejs, for at det bliver muligt at nå de endelige mål – præcis som når jeg sætter mål til et undervisningsforløb.

Det vigtigste i denne proces er dog, at lade eleverne blive hørt – de skal sammen tage ansvar for det, de gerne vil have forbedret i deres læringsrum.