Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Hvad vil du vægte at få frem ved høringen om bevægelse på Christiansborg?

På torsdag er der åben høring i Børne- og Undervisningsudvalget om udfordringerne med implementering af lovkravet om de 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Hvad ville du fremhæve, hvis du fik fem minutters taletid?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: www.pixabay.com

Der er mange delte meninger om bevægelsesbegrebet, men facts er, at blot 58 % af de indberettede skoler i september 2019 opfylder lovkravet om de 45 minutters bevægelse i løbet af en skoledag.

På baggrund af undersøgelsen har ministeren nu indkaldt til åben høring i Landstingssalen på Christiansborg.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Når jeg nærlæser programmet, er der mange forskellige aktører, som er inviteret til at komme med deres bud på udfordringerne ved implementeringen af bevægelsesbegrebet.

Gode råd efterlyses

Jeg er nysgerrig på, hvilke udfordringer I ser rundt omkring på jeres skoler, nu hvor lovkravet er de 45 minutters bevægelse. Men vigtigere endnu - hvad lykkes?

Jeg lægger ikke op til en debat om, hvorvidt man er for eller imod de 45 minutter, for det står ikke til diskussion.

Til gengæld vil jeg gerne høre, hvordan I på jeres skole får begrebet ind i hverdagen? Hvordan har I som lærere formået at få bevægelse ind i undervisningen som en integreret del?

Hvad vil stå øverst på din tale på blot fem minutter?

Her er programmet for høringen torsdag d. 23/1-2020:

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BUU/bilag/59/2135175.pdf

Link til undersøgelsen om de 58 %:

https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2019/laveste-antal-i-fire-aar---faa-elever-faar-45-minutters-bevaegelse-i-skolen