Pædagogik på kanten

Blog

Vi taber for mange drenge i skolen

Før var der områder i skolen, hvor mange drenge, der i dag bevæger sig på kanten, kunne udfolde sig og opleve mestring. Men der mangler sådanne muligheder i dag.

Publiceret Senest opdateret

Pædagogik på Kanten

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange undersøgelser har de senere år peget på at flere og flere drenge underpræsterer og mister engagementet i skolen. Fag, undervisningsformer og -aktiviteter, der traditionelt har kunnet engagere og motivere mange drenge og sætte gang i succesrige uddannelsesforløb der førte til gode job som håndværkere, teknikere og ingeniører osv, forsvinder fra skolens hverdag. Selv faget "natur og teknik", der ved inførelsen i 1993 var tænkt som et hands-on, praksisorienteret naturfag med en undersøgende og eksperimenterende tilgang, er ofte endt som endnu et fag, hvor man primært læser og ser noget på en skærm, snakker om det og løser nogle skriftlige opgaver. I perioden 1959-1975 var der en landsdækkende mulighed for i folkeskolens overbygning at gå i en særlig T-linje (T for tekniker) med masser af erhvervspraktik, værkstedsfag, projektforløb, hands-on tilgange - og alligevel høje krav til traditionelle fag som matematik, dansk og fysik, der dog blev koblet til de tekniske emner. Mange af eleverne i T-klasserne var drenge - men der var også altid nogle piger - og linjen var en kæmpe succes. Vi har behandlet disse emner i efterårets nr 116 af tidsskriftet, "Kogntion og pædagogik", der har temaet "Erhvervsuddannelse og ny FGU" på forsiden.  Forleden tog TV2 også emnet op. Jeg optræder i programmet, der kan ses her:  https://www.tv2fyn.dk/nyheder/13-12-2020/1930/forspring-pigerne-lober-fra-drengene-i-karakterraeset?autoplay=1#player