Blog

Hvordan underviser du i litteratur?

Nordisk samarbejde om litteraturundervisning søger dansklærere i 7. klasse, der vil deltage i en spørgeskemaundersøgelse

Publiceret Senest opdateret

Hvordan arbejder I med litteratur i din undervisning? Hvilke typer af tekster læser I? Hvilken betydning tillægger du læsning af litteratur i grundskolen? Hvor finder du idéer og inspiration til din litteraturundervisning? Bliver du fx primært inspireret af læreplaner, lærebøger, kollegaer eller fagligt relevante grupper på sociale medier?

Det håber vi, at du vil være med til at fortælle os ved at besvare det spørgeskema, der er link til nedenfor. Undersøgelsen henvender sig til lærere i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island med det formål at finde ud af, hvordan de og deres elever i 7. klasse (eller tilsvarende årgang) læser og arbejder med litteratur i undervisningen.

Vi ved ikke særlig meget om, hvordan der undervises i litteratur

At læse og arbejde med skønlitteratur er en vigtig del af danskundervisningen, men vi ved ikke særligt meget om, hvordan der undervises i litteratur på tværs af skoler i Danmark og slet ikke på tværs af de nordiske lande.

Læremiddel.dk

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.

Store internationale undersøgelser som PISA og PIRLS har fokus på blandt andet læsekompetencer og læseglæde, men ikke på brug af litteratur i undervisning. Det afspejler den politiske prioritering af og interesse for litteratur i undervisningen.

I Danmark har vi oplevet lukning af skolebiblioteker, massive investeringer i digitale teknologier, centraliseret indkøb af digitale læremidler, nedprioritering af den trykte bog og en begrænsning af tiden til at inspirere og vejlede elever i deres valg og læsning af litteratur.

Derfor har vi brug for viden om litteraturundervisning, så vi kan bringe denne viden i spil både politisk og didaktisk, når der skal prioriteres på alle niveauer i uddannelsessystemet – herunder ikke mindst udvikles, anskaffes og anvendes næste generation af læremidler til danskundervisningen.

Deltag i undersøgelsen

Undersøgelsen henvender sig til dig, der er dansklærer, og som har erfaring med at arbejde med at undervise i 7. klasse. Undersøgelsen består af spørgsmål med multiple choice-spørgsmål og tager cirka 15 minutter at besvare.

Link til undersøgelsen: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/18352

Hvem er ansvarlig for forskningsprojektet?

Den primære forskningsansvarlige institution er Karlstad Universitet (Sverige) i samarbejde med Universitetet i Oslo (Norge), UCL (Danmark), Turku Academy (Finland) og Universitetet i Akureyri (Island).

For spørgsmål kontakt Thomas Illum Hansen, Leder af Center for Anvendt Skoleforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Mail:

thih@ucl.dk

Telefon: 0045 3058 1523