Blog

Får du optimal støtte af dit læremiddel?

Læremiddel.dk søger dansklærere, der vil være med i nyt forsøg

Publiceret Senest opdateret

Får du som lærer den støtte i dit læremiddel, som gør din undervisning lettere at afvikle? Hjælper læremidlet dig med at optimere din undervisning i forhold til netop dine elever? Og hvordan burde læremidlet tage sig ud for at hjælpe dig? Det er fokus for et nyt forskningsprojekt, som Læremiddel.dk har igangsat.

I et nyt projekt vil Læremiddel.dk give svar på, hvordan et læremiddel skal være for at støtte dig som lærer på den måde, som du har brug for. Gør det en forskel på din oplevelse af undervisningens kvalitet og din tilfredshed med at gøre dit arbejde, hvilket læremiddel du arbejder med?

Vi tester nye læremiddeldesigns i et stort forsøg med dansklærere i 7. og 8. klasse. Vi laver forsøget i samarbejde med Gyldendal, så for at kunne være med skal du have adgang til Gyldendals digitale fagportal for dansk i udskolingen.

Forsøget indebærer, at du gennemfører 10 lektioners undervisning i løbet af fem uger (i perioden fra uge 8-12, 2023), og at du besvarer et kort online spørgeskema af 8-10 minutters varighed i uge 9 og uge 13.

Du får adgang til et spritnyt undervisningsforløb i forsøget, ligesom du kan deltage i lodtrækningen om pengepræmier og fagbøger. Men mest af alt bidrager du til at finde svar på, hvordan digitale læremidler kan gøres bedre for dig og dine elever.

https://youtu.be/R5aNpF6YTGA

Læs mere og tilmeld dig her.

Lærerens situation og behov

Jeg ved, at du som lærer har historisk lav forberedelsestid. Jeg ved også, at du kan være i en situation, hvor du ikke selv har haft så stor indflydelse på, hvilke digitale læremidler, du har adgang til (Styrelsen for It og Læring, 2021). Begge dele er negative rammefaktorer for dit arbejde.

Men hvordan skal læremiddelproducenterne – og ikke mindst du som lærer – reagere på det?

Skal de digitale læremidler designes som plug-and-play-løsninger, der måske passer godt til skoleledelsernes, kommunernes og - dermed desværre - også lærernes umiddelbare behov for at spare tid på forberedelsen?

Det mener jeg jo ikke er den bedste løsning. Det ville være langt bedre, hvis læremidlet var lavet på en måde, der kan støtte dig som lærer, så du både føler at din undervisning bliver markant bedre af at bruge læremidlet, og så du får den støtte du gerne vil have, når du har brug for den.

Derfor er dette forsøg så vigtigt lige nu

Læremidler er jo i bund og grund til for at understøtte elevens læring og lærerens arbejde. Vi forventer typisk, at et læremiddel, der er produceret specifikt med henblik på undervisning (såkaldte didaktiske læremidler) bærer præg af at skulle indgå i undervisningen. Det kan fx komme til udtryk ved:

· At de indeholder en lærervejledning, dvs. en tekst som kvalificerer lærerens brug af læremidlet, gør det lettere for læreren at anvende læremidlet på fagligt fokuseret vis og måske viser læreren ny viden.

· At de indeholder målangivelser, elevaktiviteter, evalueringsforslag og hjælper med at strukturere undervisningen.

· At elevdelen er tilpasset, så den er tilgængelig og interessant for eleverne.

· At de, i hvert fald optimalt set, også bidrager til differentiering, og at lærer og elever kan forbinde det aktuelle indhold med allerede gennemgået stof, elevernes erfaringer og faget som helhed.

Hvis du som lærer tænker, at dette billede ikke passer specielt godt på mange af de læremidler, du bruger i din undervisning, så er vi ikke uenige. Vi har i Læremiddel.dk gennemført en vifte af forskningsprojekter, som peger på, at det bestemt ikke er givet, at læreren baserer sin undervisning på forlagsproducerede undervisningssystemer og -forløb, som passer på karakteristikken ovenfor.

Lad mig nævne et par eksempler:

Enkeltstående, digitale ressourcer

I et studie af danskundervisning i en række 7. klasser undersøgte vi, hvilke typer læremidler der blev sat i spil i undervisningen. Her overraskede det os hvor ofte, der blev brugt det vi kalder enkeltstående digitale ressourcer. Det er tekster, der er fundet på nettet, såsom en analysemodel, et opgaveark til en ungdomsroman eller en grammatikopgave, hvor eleverne skal udfylde svar.

Fælles for disse ressourcer er, at de er lavtdidaktiserede. Det vil sige, at de ikke dækker så mange af de funktioner, som læreren skal varetage for at få undervisningen til at fungere. Typisk har disse ressourcer kun indhold, men ikke andre af de kendetegn for læremidler, jeg beskrev ovenfor. Sagt på en anden måde, så støtter de som udgangspunkt ikke læreren og eleverne så meget. Men de er gratis og oftest frit tilgængelige på nettet. Tidligere lå disse ressourcer i lærerens kopimappe.

Lærervejledninger

Lærervejledningen er på tilbagegang med fremvæksten af de digitale fagportaler, når man sammenholder med analoge systemer, der dominerede undervisningen før digitaliseringen. I Læremiddel.dk har vi for nylig kortlagt hvordan lærervejledninger til de mest udbredte læremidler i tre fag tager sig ud. Vi fandt bl.a. at lærervejledninger på de digitale fagportaler er minimalistiske, når vi sammenligner med lærervejledningen til et analogt system. Det betyder, at læremiddelproducenten og læreren forpasser en mulighed for at gå i dialog om, hvordan vi skal undervise i faget, hvilket teoretisk og forskningsmæssigt belæg der er for tilgangen i forløbet, og hvilke ting læreren skal overveje for at få det optimale ud af forløbet i sin klasse.

Litteratur

Gissel, S. T. & Hansen, T. I., (2021). Learning Materials between Didactic Potential and Control. In: Roos, M., Berge, K. L., Edgren, H., Hiidenmaa, P. & Matthiesen, C. (red.). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill. 302-317.

Gissel, S. T., Buch, B., Carlsen, D. & Skov, L. I. (2021). Læremidler og læremiddelbrug i L1 i Danmark. Læreres ibrugtagning, didaktisering og redidaktisering af didaktiske, semantiske og funktionelle læremidler i danskundervisningen. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (3), 80-119. DOI: 10.7146/lt.v6i9.124762

Gissel, S.T., Buch, B., Oksbjerg, M., Kjeldsen, K. & Lytje, M. (2022). Lærervejledningslandskabet i Danmark. Learning Tech, 12. Under udgivelse.

Styrelsen for It og Læring (2021). Lærernes digitale hverdag – kvantitativ kortlægning. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210517-ny-kortlaegning-en-velfungerende-digital-hverdag-med-plads-til-forbedring