Marianne Giannini, der er formand for Børnehaveklasseforeningen, opfordrer Københavns kommunalpolitikerne til at lytte til lærerne: "Så vil I kunne se, at det vil være en katastrofe for både børn og voksne at øge inklusionen".

Debat: Københavns inklusionsforslag vil kun gøre børnenes skolestart værre

Allerede i dag står børnehaveklasselederne alene med alt for mange udfordrede børn. Derfor advarer børnehaveklasseledernes formand imod Københavns mål om at inkludere 97 procent af byens elever i almenklasserne.

Publiceret

Det kan lyde både fint og sympatisk, når Københavns Kommune vil sørge for, at 97 procent af alle børn skal være en del af vores almene skolefællesskab. Det er det bare ikke.

Hvert år modtager børnehaveklasselederne i Københavns Kommune 26 nye elever i deres klasse. Nogle har vi fået lidt information om inden, mens andre bare starter uden at vi kender deres baggrund og eventuelle vanskeligheder.

Som erfaren børnehaveklasseleder er det tydeligt, at udfordringsbilledet har ændret sig markant i de senere år. I dag har vi mange flere børn i vores klasser, der har store udfordringer, og som vi i løbet af børnehaveklasseåret skal nå at få udredt, så vi kan få dem sendt bedst muligt videre til 1. klasse.

Udfordringerne spænder fra selektiv mutisme og voldsomt udadreagerende børn til elever, der ikke er vant til at vente på tur, klare toiletbesøg selv, tabe i spil eller hjælpe en ven.

Samtidig har vi en langt mere bekymret forældregruppe end tidligere, som meget gerne vil have, at vi har et vågent øje på lige netop deres barn.

Inklusion kræver ordentlige investeringer

Som børnehaveklasseledere står vi helt alene med udfordringerne. For hvis et barn har fået tildelt støtte, er det som regel kun i nogle få timer om ugen.

Børnehaveklasse-
foreningen

Børnehaveklasseforeningen er en pædagogisk/faglig forening, hvis formål er at samle børnehaveklasseledere og andre undervisere i indskolingen om det pædagogiske og faglige indhold.

Derfor mener jeg, at mindst tre ud fire af en børnehaveklasses børn skal være velfungerende. Ellers kan man ikke etablere og bevare det gode klassefællesskab. Men allerede i dag har nærmest halvdelen af eleverne alt for meget, de slås med.

Vi kan ikke inkludere flere børn, medmindre der følger ordentlige investeringer med. Det handler ikke kun om flere støttetimer, vi er også nødt til at være to uddannede voksne omkring børnene i hele deres skoledag. 

Derudover skal vi også løbende kvalificeres og efteruddannes, så vi på den lange bane kan mindske mistrivsel hos børn og voksne, skolevægring og optrapning af problematikker, der alt sammen ender med en langt større regning til kommunekassen, end det vil koste at lave en ordentlig skole.

Så kære kommunalpolitikere: Lyt til os, der hver dag står i klasserne sammen med eleverne. Eller kom ud og oplev en dag i folkeskolen. Så vil I kunne se, at det vil være en katastrofe for både børn og voksne at øge inklusionen i den københavnske folkeskole uden markante investeringer.