Blog

2023 blev året, hvor UPV blev afskaffet

Det er en positiv nyhed for uddannelsesvejledere, der længe har ønsket at kunne tilbyde vejledning til alle elever og unge i udskolingen uanset parathed, mener uu-vejleder Sussie Johansen.

Publiceret Senest opdateret

For en uge siden meddelte Børne- og Undervisningsministeriet, at uddannelsesparathedsvurderingen vil blive afskaffet i skoleåret 24/25.

Folkeskolen interviewede Gordon Ørskov Madsen og skrev i en artikel i sidste uge:

Lærernes formand Gordon Ørskov Madsen glæder sig over afskaffelsen af de udskældte vurderinger. "Vi har i DLF længe arbejdet for at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen. Det at give eleverne et negativt ’stempel’, har bestemt ikke ført gode ting med sig", siger han.

Lærernes formand glæder sig også over, at der nu bliver frigivet noget tid for lærerne til at gå i dialog med eleverne om deres ønsker til fremtiden”.

UU-vejleder Sussie Johansen

Til daglig er jeg uddannelsesvejleder i 10. klasse samt ungevejleder for unge op til 25 år. Jeg har været ansat i UU København siden 2007 og som TR fra 2015. P.t. TR suppleant for alle DLF organiserede medlemmer. Kongresdelegeret til DLF siden 2015 for kreds 11, Københavns lærerforening. Medlem af Københavns lærerforenings bestyrelse siden april 2022.

Dette er jeg meget enig med Gordon Ørskov Madsen i. Fjernelsen af UPV er et gode for eleverne, og vi er klar over, at det har taget en hel del tid og mange meningsudvekslinger at opnå en tilbagerulning af noget, der i sin tid blev præsenteret som en automatisering af UU-vejledningen.

Således delte EUD reformen fra 2014 elever op i parate og ikke-parate elever, og der skulle samtidig spares 250.000.000 kr. i UU-vejledningen. 80/20 % fordelingen blev sat som ramme for beregningen og dermed også en beregning på, hvor mange elever UU-vejledere skulle vejlede, nemlig de 20%. Resten (80%) skulle klare sig selv eller søge uddannelsesvejledning via E-vejledningen og egne forældre, der skulle tage mere ansvar, det var i hvert fald argumenterne.

I artiklen fra Folkeskolen fortsætter Gordon:

"Vi skal som lærere bevæge os væk fra at sidde ved skrivebordet og udfylde erklæringer, så vi i stedet kan gå i dialog med eleven om hans eller hendes udgangspunkt og ønsker for fremtiden. Det har politikerne lyttet til, og det er vi selvfølgelig tilfredse med", siger han og understreger, at det er afgørende, at der fremover prioriteres tid og resurser til "dialog og vejledning".

Vi er mange UU/KUI-vejledere, der med stor interesse har fulgt med i, hvordan formanden ville respondere på fjernelsen af UPV, og stor var skuffelsen, da der bliver nævnt mere tid til lærerne og dialog med eleverne og knap så meget om uddannelsesvejledning til alle.

Jeg er helt på linje med, at lærerne ikke har fået hverken tid eller resurser til at parathedsvurdere elever to gange om året, og at der i forvejen er mangel på tid til at løse de elementære opgaver, men her var det helt på sin plads også at nævne den kamp, der er kæmpet for at afstigmatisere og få retten til uddannelsesvejledning tilbage til alle elever.

Der er nu frigivet tid og nogle få resurser, og det skal vi hegne ind til fordel for elever og samarbejde mellem faggrupper.

Uddannelsesvejledningen er på landkortet, og det er den også i DLF formandens bevidsthed. Det ved jeg faktuelt, men at vi ikke lige nævnes i en kommentar om selve UPV, der primært angår Uddannelsesvejledning er en mangel!

Vi glæder os også over, at der ikke længere skal stigmatiseres, og at vi ikke længere skal løbe efter lærere med krav om flere møder osv., og så ser vi frem til at blive inddraget i Sammen om skolen, når der skal tales om, hvordan vi så bedriver uddannelsesvejledning i kommunerne fremover.