Astra-bloggen

Blog

Fagteamets evaluering af den fælles naturfagsprøve

Mange skoler oplevede en premiere på den fælles naturfagsprøve, der var præget af lige dele overraskelser, eufori og ærgrelse over, at “vi ikke lige havde tænkt på ... “. Sørg for at samle op på jeres erfaringer fra den fælles naturfagsprøve i fagteamet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På alle grundskoler summer det i disse dage som i et bistade af aktive, optagede lærere og elever, der har taget hul på et frisk skoleår - som så mange gange før. Lige før ferien gennemspilledes derimod på langt de fleste skoler en helt ny begivenhed: En fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi.

De fleste naturfagsteam har garanteret kastet sig over 3-årsplaner, årsplaner og forløbsplaner for de seks fællesfaglige undervisningsforløb med ildhu og begejstring, men inden I kommer alt for godt i gang, kan det være en god ide at samle op på erfaringerne fra sommerens prøver.

Herunder følger en liste over emner, teamet kan tage udgangspunkt i ved en fælles samtale om, hvad der fungerede rigtig godt og derfor skal bevares, og hvad der måske lige trænger til at blive justeret en anelse. Listen er blevet til på baggrund af en evaluering blandt en flok beskikkede censorer, der har været rundt i landet og set mange forskellige prøver.

Elevernes arbejde frem mod prøven Hvordan fungerede vejledningsforløbet, fra eleverne trak fokusområder og indtil selve prøven? Var strukturen af forløbet passende? Havde I formuleret delmål for elevernes arbejde, og hvordan fungerede de? Var fagene fælles om at vejlede? Hvordan inddrog eleverne stoffet fra undervisningen i de tre fag og fra de fællesfaglige fokusområder?

Lærernes samarbejde frem mod prøven Havde I mulighed for fælles planlægning og evaluering af de undervisningsforløb, der ledte frem mod prøven? Var der en ligelig fordeling af ansvaret i teamet? Læste I hinandens opgivne tekster? Havde I løbende dialoger om fx elevernes undersøgelser, modelleringer eller faglige spørgsmål?

Elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål Hvilke eksempler kan I finde på problemstillinger og arbejdsspørgsmål, der fungerede godt til prøven? Hvilke var problematiske - og hvad gjorde dem problematiske for eleverne? Har I et fælles syn på, hvad der er gode problemstillinger og arbejdsspørgsmål?

Selve prøvesituationen Hvordan var sammenhængen mellem elevernes arbejdsspørgsmål og deres undersøgelser og modellering? Var der en god fordeling mellem fagene og mellem de fire kompetenceområder? Kunne eleverne tale frit uden manuskript, men støttet af deres undersøgelser og modelleringer? Havde eleverne gode og brugbare oversigter med ind ved prøvens begyndelse? Hvordan brugte I de uddybende spørgsmål?

Elevernes præstationer Hvordan var elevernes niveau - var der overraskelser? Hvordan var sammenhængen mellem kompetenceområderne og færdigheds- og vidensområderne i elevernes præstationer? Hvordan understøttede I elever, der oplevede vanskeligheder i prøvesituationen? Hvordan udfordrede I elever, der præsterede rigtig godt?

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Lærer- og censorroller Var der et godt flow i samtalerne med eleverne? Føltes det, som om I var enige om prøvens forløb? Var der en god fordeling af opgaver mellem de eksaminerende lærere? Hvilken feedback fik I af jeres censor? Var der noget ved de materialer, I havde sendt, som censor havde bemærkninger til?

Hvis nu en lærer fra teamet har fået noget af vide af en censor, mens en kollega har fået det stik modsatte at vide på en skole i nabokommunen, så vil I ofte kunne finde afklaring i fagenes læseplaner, prøvevejledningen, på astra.dk/fællesprøve eller på skolekom-konferencerne i biologi, geografi og fysik/kemi. I kan også spørge jeres naturfagskoordinator eller skrive til læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet på naturfag@uvm.dk med spørgsmål om prøven.

Powered by Labrador CMS