Pædagogik på kanten

Blog

WATSup - et dansk, svensk, tysk forskningsprojekt om lærermangel

Lærermangel er et voldsomt og dybt problem i vores nabolande, Sverige og Tyskland. Det er på vej i Danmark, men kan vi nå at lære af naboerne og forhindre at vi ender i det samme sorte hul?

Publiceret Senest opdateret

Pædagogik på Kanten

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et nyt dansk-svensk-tysk forskningsprojekt, WATSup (What about teacher shortage) sætter fokus på lærermanglen i de tre lande. Den danske forskergruppe består af fire Aarhus Universitet/ DPU-ansatte, Dirk Michel-Schertges, Kari Kragh Bluhme Dahl, Louise Tidmand og mig selv, Frans Ørsted Andersen. Allerede i efteråret 2021 afholdt DPU en konference om emnet og samtidig, i tidsskriftet 'Paideia' nr 22, november 2021, publicerede forskere fra alle tre lande artikler om de foreløbige resultater i Danmark, Sverige og Tyskland. Også Folkeskolen.dk berettede om det, og 'Folkeskolen nr 18, 2021' havde et tema om nye lærere, der også berørte problemet med lærermangel. LIge nu afholder WATSup gruppen konference i Hamburg, Tyskland. Situationen på området forværres løbende. I Danmark har fx 'Poltiken' henover vinteren sat fokus på den større ramme som 'lærermangel' kan ses indenfor. Vi kan kalde det 'velfærdssamfundet i krise'. Lærermangel har både nogle specifikke årsager, som fx løbende fald i status for lærerprofessionen og en oplevelse hos især nyuddannede lærere af, at de ikke magter udfordringerne, men også mere generelle årsager kan identificeres, som fx at en trend blandt unge i de tre lande går ud på, at man ikke længere i tilstrækkeligt omfang ønsker 'at udfylde pladserne i samfundets maskinrum' - alt for få drømmer således om at blive lærere, sygeplejersker, pædagoger, sosu-assisttenter, håndværkere, teknikere, osv. - alle 'de almindelige mellemerhverv', som udgør størsteparten af jobmarkedet og holder hjulene i gang. WATSup projektet vil både grave dybere i årsagerne men også prøve at pege på løsningerne. Allerede nu kan vi måske sige - idet vi kan henvise til SDT-teorien og -forskningen (Self-dertermination-theory eller 'selvbestemmelsesteori, se fx kollega, Ib Ravns nye bog med den titel fra 2021), der påpeger, at man i det moderne jobmarked må sætte mere fokus på at medarbejderne oplever 'autonomi', 'mestring' og 'gode relationer' fremfor 'kpi'er: målbare 'key performance indicators'). Mere om alt det fremover.

Link til WATSup gruppens hjemmeside her:   

https://www.miun.se/en/Research/research-projects/ongoing-research-projects/what-about-teachers-shortage/