Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Skulderklap til humanisterne

Projektuger, emneuge, tværfaglig undervisning, hvor de naturvidenskabelige problemstillinger ofte med overemnet FN´s verdensmål, ruller i disse år ind over undervisningen i folkeskolen. Disse forløb bliver ofte krydret med Engineering, kodning, DesignCirklen, 3-D printer osv. Men hvem skal undervise eleverne?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ United Nations Photo

Ny viden og ny metoder

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Når de naturvidenskabelige emner er menuen til problemstillingerne, så er naturfagslæreren på hjemmebane. De nye undervisningsmetoder – som er oppe i tiden med Engineering og Designcirklen – kræver tid til at sætte sig ind i og afprøve. Metoderne passer godt til tankegangen i naturfag, og er ikke fjerne for vores andre arbejdsmetoder.

 

Lærerbesætningen i disse forløb

I disse uger møder eleverne lærere med forskellige baggrunde. Humanister, som jo er en stor del af elevernes dagligdag, varetager store dele af undervisningen i disse uger. Uden at træde nogen over tæerne, ved jeg fra mine egne kollegaer, at de er presset i disse forløb. De er presset på fagligheden og undervisningsmetoderne.

Vi arbejder på 7. årgang i denne uge med FN´s verdensmål nummer 12 Ansvarligt forbrug og produktion. Vores problemstilling er ” Hvordan håndterer vi affald lokalt, og gør det til en ressource? ”

Årgangens primærlærere dækker undervisningen, hvoraf størstedelen er humanister.

 

Flowmodeller, Bauxit og destillering

Fagbegreberne flyver gennem klassen. Alle elever er ved at klassificere affald. Herefter vælger de en affaldstype og følger vejen gennem en flowmodel. Årgangen er undervist i både klassifikationer og flowmodeller af naturfagslæreren.

Hjemmesiderne som bruges er bl.a. fra Astra, grøntflag, Silkeborg forsyning, verdensmaalene og YouTube ”kend dit skrald”. Intet nyt under solen for naturfagslærerene, men igen noget helt nyt at forholde sig til for humanisterne.

 

Huller i den faglig viden

I denne undervisning kan der nemt opstå faglige huller fra lærernes side. Eleverne kan opleve, at deres lærere ikke har den faglige viden om de naturfaglige emner eller de nye undervisningsmetoder. Er det et problem for eleverne? Jeg har spurgt min egen klasse, og for dem er det absolut intet problem. Jeg har også spurgt nogle af mine humanistiske kollegaer, som absolut ser det som et problem. De føler sig ikke klædt på til undervisningen, og er langt uden for deres comfort zone.

 

Summa summarum

Eleverne er i flow. De er stilladiseret i en Engineering proces. De arbejder med kreative løsninger og produktudvikling. Der findes løsninger med madaffald, elektronik, papir, plastik m.m. Den nye generation er på vej – bæredygtige, kreative og produktudviklende.

Men nogle af mine kollegaer sidder tilbage – og for dem er det en frygtelig uge, hvor de mangler faglig overblik, ikke har kendskab til metoden og mest af alt er på udebane.

Kære humanister – I gør det godt i disse uger, og vi andre løber gerne lidt hurtigere og dele vores faglige viden.