Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring

Om bloggen

Center for Sprog og Læring er et forskningsmiljø ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation, Syddansk Universitet, der har til formål at udforske forskellige aspekter inden for sprogtilegnelse (førstesprogstilegnelse, andetsprogstilegnelse og fremmedsprogstilegnelse) hos etsprogede, tosprogede og flersprogede børn, unge og voksne i typiske såvel som atypiske populationer, herunder bl.a. børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) og børn med høretab.