Center for Sprog og Læring

Blog

Sprogprøven i børnehaveklassen

Vidste du at selve sprogprøven kun er ét element ud af mange i programmet 'Sprogprøven i børnehaveklassen'? Og at programmet er relevant for alle børnehaveklasser?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Laila Kjærbæk & Caroline Schaffalitzky de Muckadell

Gode sproglige færdigheder er afgørende for en god læseudvikling og for at klare sig godt i skolen. Fokus på at skabe gode vilkår for sprogindlæring i børnehaveklassen hvor fundamentet til den gode læseudvikling og skolegang bliver lagt, vil derfor være med til at sikre eleverne et godt afsæt for deres fremtidige skolegang.

Hvem er målgruppen?

Målet med programmet Sprogprøven i børnehaveklassen var i udgangspunktet at styrke de dansksproglige kompetencer hos børnehaveklasseelever fra udsatte boligområder – men programmet er udviklet så det kan benyttes som et pædagogisk redskab i alle børnehaveklasser i Danmark. 

Bliver børn bedre til sprog af at blive testet?

Nej, børn bliver formentlig ikke bedre til sprog af at blive testet, og derfor udgør sprogprøven i virkeligheden også kun ét element ud af mange i programmet Sprogprøven i børnehaveklassen. De øvrige elementer i programmet har til formål at stimulere og styrke elevernes sproglige kompetencer.

Programmet består af

Programmet tager afsæt i Børnehaveklassen – Fælles Mål (Børne- og Undervisningsministeriet 2019). Det samlede program består af fire dele: a) Generel sprogstimulering af alle elever i klassen; b) Sprogprøven; c) Målrettet sprogstimulering i skolen og i hjemmet; og d) Sommerskole for elever der ikke vurderes sprogparate ved slutningen af børnehaveklassen.

Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring er et forskningsmiljø ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet der har til formål at udforske forskellige aspekter inden for sprogtilegnelse (første-, andet- og fremmedsprogstilegnelse) hos både børn, unge og voksne – hos etsprogede, tosprogede og flersprogede – i typiske såvel som atypiske populationer, herunder bl.a. børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og børn med høretab.

Figur 1. Oversigt over programmet Sprogprøven i børnehaveklassen (Kjærbæk & Schaffalitzky de Muckadell 2019, 49).

Hvordan er programmet blevet modtaget?

Programmet er blevet positivt modtaget af både børnehaveklasseledere og andre ressourcepersoner på skolerne samt af elever og forældre. Børnehaveklasseledere har berettet om elevernes positive sprogudvikling, at sprogprøven ikke opleves som en test, og at systematikken og årshjulet gav inspiration til struktur og indhold i den daglige undervisning hvilket har givet et fagligt løft i børnehaveklasserne (Kjærbæk & Schaffalitzky de Muckadell 2019).

Hvem står bag?

Programmet er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet af et team fra Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole under ledelse af Deloitte – og i tæt samarbejde med 24 skoler der meldte sig frivilligt til at deltage i afprøvningen.

Det siger lovgivningen

Alle børn skal sprogvurderes i starten af børnehaveklassen, men det er den enkelte kommune eller skole der beslutter hvordan sprogvurderingen i børnehaveklassen skal foregå, og hvem der foretager denne vurdering. Dog er Sprogprøven i børnehaveklassen fra skoleåret 2019/2020 obligatorisk i børnehaveklasser på grundskoler med mere end 30 pct. elever der bor i et bogligområde der har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste tre år (jf. Vejledning til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen, Kapitel 1, stk. 3). Rammerne for den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen fremgår af Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i rundskolen.

Materialerne kan hentes gratis på Materialeplatformen.

Referencer

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet. 2019. Børnehaveklassen – Fælles Mål.

Børne- og Undervisningsministeriet. 2019. Sprogprøven i børnehaveklassen.

Laila Kjærbæk & Caroline Schaffalitzky de Muckadell. 2019. Udviklingsprojektet Sprog i børnehaveklassen. RASK – International Journal of Language and Communication 50, Autumn 2019, 47-81.

Vejledning til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen.