Center for Sprog og Læring

Blog

Hvem har ansvaret for de sprogligt udsatte børn?

Pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere skal opdage sprogligt udsatte børn så de kan tilbydes den rette hjælp og støtte.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis sprogligt udsatte børn ikke får den hjælp og støtte de har behov for, kan det have alvorlige negative konsekvenser for børnenes trivsel, sociale og faglige udvikling, læring og skoleliv. På længere sigt kan det få mere kritiske konsekvenser i form af angst, depression, manglende uddannelse, arbejdsløshed og kriminalitet.

Derfor er det afgørende at pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere har den nødvendige viden om børns sprog, herunder:

  • hvad de skal være opmærksomme på for at identificere sprogligt udsatte børn
  • hvilken hjælp og støtte forskellige grupper af sprogligt udsatte børn har behov for
  • hvilke børn der skal henvises til en specialiseret indsats hos en logopæd.

Det er samtidig afgørende at der er de nødvendige ressourcer til rådighed til at tilbyde sprogligt udsatte børn den hjælp og støtte de har behov for i dagtilbud, på skoler og ved specialiserede enheder som fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Det er vigtigt at denne viden inddrages i forbindelse med den kommende revidering af pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, og når der fordeles ressourcer i kommunerne, så sprogligt udsatte børn trives og har de samme livsmuligheder som deres kammerater.

Note: Sprogligt udsatte børn omfatter bl.a. børn med forsinket og/eller afvigende sprogudvikling, minoritetssproglige børn, børn fra udsatte familier og børn med risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder.

Referencer

Kjærbæk, Laila & Ditte Boeg Thomsen (2021). Børns sprogtilegnelse – sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år. Frederiksberg: Frydenlund Academic.

Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring er et forskningsmiljø ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet der har til formål at udforske forskellige aspekter inden for sprogtilegnelse (første-, andet- og fremmedsprogstilegnelse) hos både børn, unge og voksne – hos etsprogede, tosprogede og flersprogede – i typiske såvel som atypiske populationer, herunder bl.a. børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og børn med høretab.