Center for Sprog og Læring

Blog

Sprog i grundskolen

Det er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen at der er fokus på sprog – modersmål, andetsprog og fremmedsprog – på alle årgange og i alle fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange elever har så svage sproglige kompetencer at de har svært ved at læse og skrive og få udbytte af undervisningen, og de forlader skolen med så svage sprog- og læsekompetencer at de vil have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse (Beuchert m.fl. 2020).

Sprogligt udsatte elever

I hver skoleklasse er der gennemsnitligt to elever med en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse og to elever med dysleksi, og dertil kommer et ukendt antal elever der er sprogligt udsatte fordi de har fået for få erfaringer med (det danske) sprog og derfor er forsinkede i deres (danske) sprogudvikling.

Svage sproglige kompetencer kan have afgørende betydning for elevers evne til at lære nye ting i alle fag, lige som det kan påvirke elevens adfærd, relationer og generelle trivsel. Derfor er det afgørende at udfordringerne opdages så eleven så tidligt som muligt kan tilbydes den rette hjælp og støtte.

Det har jeg skrevet en artikel om som kan findes her. Jeg håber I vil læse med.

Referencer

Beuchert, L., Christensen, V.T. & Jensen, S.V. (2020). PISA Etnisk 2018: PISA 2018 med fokus på elever med indvandrerbaggrund. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kjærbæk, L. (2021). Sprog i grundskolen. EMU – Danmarks læringsportal.

Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring er et forskningsmiljø ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet der har til formål at udforske forskellige aspekter inden for sprogtilegnelse (første-, andet- og fremmedsprogstilegnelse) hos både børn, unge og voksne – hos etsprogede, tosprogede og flersprogede – i typiske såvel som atypiske populationer, herunder bl.a. børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og børn med høretab.