Center for Sprog og Læring

Blog

Hvornår er en udtalefejl et problem?

Viden om den fonologiske udvikling er vigtig for børnene - nu og her samt på længere sigt

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tilegnelsen af de danske sproglyde (fonologien) er del af børns sprogtilegnelse. Børn skal både lære at skelne mellem sproglydene; de skal lære hvilke lyde det danske sprog indeholder; og de skal lære hvordan de må sammensættes for at man kan danne betydningsbærende ord. Desuden skal barnet lære at udtale alle lydene korrekt. Et barns tidlige udtale af ord er præget af udtalemønstre hvor nogle lyde erstattes med andre, og hvor lydstrukturen gøres mere simpel ved reduktion af antallet af konsonanter der kommer efter hinanden. Det vil være helt almindeligt at et barn på 3 år udtaler ko som to og spand som band. Disse udtalemønstre er en del af den typiske udvikling, og forskning peger på at erstatninger af sproglyde og simplificeringer ses på alle sprog (fx Dodd et al., 2003; Fatemi et al., 2021). Der er dog, afhængig af sproget, forskel på hvornår udtalemønstrene forsvinder i børnenes udtale. Data fra en dansk, normativ undersøgelse peger på at danske børns produktion af sproglyde typisk er voksenlignende fra ca. 4-årsalderen (Clausen & Fox-Boyer, 2017). Men ikke alle børn følger disse udviklingstrin. Nogle børn fortsætter med de typiske udtalemønstre op i skolealderen, og andre børn har udtalemønstre som ikke er del af den typiske udvikling. Et eksempel på dette kunne være børn som udtaler tiger som kiger eller lege som nege. Disse børn har brug for at blive henvist til en logopæd (talepædagog) da en forsinket eller afvigende sproglydstilegnelse både kan påvirke børnenes trivsel, sociale relationer og udviklingen af læse- og skrivekompetencer (McCormack et al., 2009).

Vil du læse mere, kan du læse i Marit C. Clausen & Fabio Trecca (2021). Fonologisk udvikling. I Laila Kjærbæk & Ditte Boeg Thomsen (red.), Børns sprogtilegnelse: Sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år. Frederiksberg: Frydenlund Academic, 41-57.

Referencer

Clausen, M. C., & Fox-Boyer, A. V. (2017). The phonological development of Danish-speaking children: a normative cross-sectional study. Clinical Linguistics & Phonetics, 31(6), 440-458. doi:10.1080/02699206.2017.1308014

Dodd, B., Holm, A., Hua, Z., & Crosbie, S. (2003). Phonological development: a normative study of British English‐speaking children. Clinical Linguistics & Phonetics, 17(8), 617-643. doi:10.1080/0269920031000111348

Fatemi Syadar, S., Zarifian, T., Pascoe, M., & Modarresi, Y. (2021). Phonological acquisition in 3- to 5-year-old Kurdish-Speaking children in Iran. J Commun Disord, 93, 106141. doi:10.1016/j.jcomdis.2021.106141

McCormack, J., McLeod, S., McAllister, L., & Harrison, L. J. (2009). A systematic review of the association between childhood speech impairment and participation across the lifespan. Int J Speech Lang Pathol, 11(2), 155-170. doi:10.1080/17549500802676859

Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring er et forskningsmiljø ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet der har til formål at udforske forskellige aspekter inden for sprogtilegnelse (første-, andet- og fremmedsprogstilegnelse) hos både børn, unge og voksne – hos etsprogede, tosprogede og flersprogede – i typiske såvel som atypiske populationer, herunder bl.a. børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og børn med høretab.