Stina Egedius Miller

Stina Egedius Miller

Om bloggen

Jeg elsker den danske folkeskole! Mit lærerhjerte slår et par ekstra slag, for børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning og inklusion af disse, når det er det bedste undervisningstilbud for barnet. Jeg brænder for de praktisk musiske fag og undervisning, hvor man arbejder tværfaglig og tematisk. Jeg er uddannet pædagog og lærer, ansat på Nordstjerneskolen i Gribskov og har absolut gjort min samfundspligt med hensyn til at sætte børn i verden.