Blog

Når man bliver syg af at gå på arbejde

Inden påskeferien kastede den fjerde af mine kollegaer i dette skoleår håndklædet i ringen og sygemeldte sig med stress. Det føles efterhånden normalt, og alligevel er det alt andet. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, men virkeligheden i folkeskolen er desværre en anden. Med indførelsen af Lov 409, hvor der ikke er sat tid på andre opgaver, har vi lærere mistet loftet over vores samlede arbejdstid og muligheden for at forventningsafstemme med vores arbejdsgiver.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: flickr.com/Bill Strain

Når en håndværker laver et tilbud på en opgave, medregner han ud over materialer naturligvis også, hvor meget tid han forventer at skulle bruge på udførelsen af den. Tager opgaven længere tid end først antaget, er det helt normal procedure, at kunden skal betale for den ekstra tid. Kunden er naturligvis informeret om dette inden aftalens indgåelse, og begge parter kender derved præmisserne. Man kalder det en forventningsafstemning.

Før Lov 409 – overskuelighed arbejdstid

Lov 409 har fjernet den forventningsafstemning, som vi lærere tidligere havde med vores arbejdsgiver. Førhen vidste vi, hvor mange timer vi skulle undervise, og vi vidste samtidig, hvor mange timer de såkaldte ’andre opgaver’ krævede. Havde man tilsyn i et faglokale, var klasselærer, skemalægger eller noget helt fjerde, vidste man, hvor mange timer man havde til rådighed til den pågældende opgave. Det var således overskueligt at udregne arbejdstiden og dermed sørge for, at alle lærere ikke havde for mange undervisningstimer.  

Efter Lov 409 – flydende og ugennemsigtig arbejdstid

Med Lov 409 er arbejdstiden blevet flydende og ugennemsigtig. Lederen bestemmer suverænt, hvor mange ’andre opgaver’ den enkelte lærer skal have samtidig med sin undervisning. Der er ingen forventningsafstemning. Læreren må selv jonglere rundt med sin tid, og er der ikke nok af den, er der kun ét sted, den kan hentes: i den i forvejen pressede forberedelsestid. 

Sæt tid på ’andre opgaver’ og reducer stress blandt lærere

Stress skyldes sjældent én ting. Alligevel vil jeg dog vove den påstand, at ovennævnte er en afgørende faktor. I hvert fald kan det forklare, hvorfor flere lærere er gået ned med stress siden indførelsen af Lov 409. Jeg tror på, at vi kan reducere antallet af stressramte lærere ved igen at sætte tid på ’andre opgaver’. På den måde kan opgaveoversigten være et værn mod for mange ugentlige undervisningslektioner, - et værn som kan bruges i samtaler og møder med ledelsen og som sort på hvidt kan påvise, at man ikke kan nå både 29 lektioner, forberedelse samt måske fire-fem andre store opgaver.  

Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde

Jeg ved, at der ikke står noget i Lov 409 om, at der ikke må fastsættes tid på ’andre opgaver’. Man er dog ikke forpligtet til at gøre det, og jeg behøver vist ikke udpensle, hvorfor man på mange skoler undlader det. Jeg ved også, at man på nogle steder har genindført tidsfastsættelsen, hvilket giver mere luft og overskud til lærerne, færre sygemeldinger og i sidste ende en bedre hverdag for vores elever. Vi kommer næppe tilbage til en arbejdstidsaftale med loft over vores undervisningstimetal, men vi kan tage et lille skridt i den retning med en mere gennemsigtig og tydelig opgaveoversigt. Det er nemlig ikke meningen, at man skal blive syg af at gå på arbejde.