Blog

Meebook og elevplaner: Et lille regnestykke

Hvordan udnytter man bedst en lærers faglige og pædagogiske ressourcer på en arbejdsdag? Efter min mening i hvert fald ikke ved elevplaner i Meebook. Som så mange andre lærere udfører jeg årligt timevis af meningsløst arbejde på elevplaner. Derfor glædes jeg over regeringens udspil om en forenkling af elevplanerne, så min sparsomme forberedelsestid kan bruges mere fornuftigt.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har lavet et regnestykke. Jeg satte mig for at finde ud af, hvor meget arbejdstid jeg reelt bruger på at evaluere mål i Meebook til elevplanen. Jeg underviser i alt syv hold. Da tre af holdene er på 9. årgang, hvor der ikke er krav om elevplaner (her laves i stedet uddannelsesplaner), skal jeg registrere evalueringer til elevplanen på fire hold. 

I Høje-Taastrup Kommune skal vi lave tre forløb pr. halvår pr. hold. Det vil i mit tilfælde sige tolv forløb pr. halvår. Jeg har kigget mine sidste mange forløb igennem og kan se, at jeg gennemsnitligt har ti faglige mål og fem elevrefleksioner pr. forløb. Disse i alt femten mål skal evalueres for hver elev. På de fire hold går der i gennemsnit 21,5 elever pr. hold. Er I med så langt?

Samlet antal evalueringer i Meebook pr. halvår: 15 mål x 12 forløb x 21,5 elever = 3870 evalueringer.

Resultatet: Hvor lang tid bruger jeg som lærer på elevplaner?

Den svære den af regnestykket kommer, når man skal udregne tiden. For hvor lang tid bruger en lærer på hver evaluering? Det handler jo ikke bare om ’klikket’ med musen. Det tager ikke mange millisekunder at flytte en kugle frem og tilbage på en skala. Men for at vide hvor kuglen skal placeres, skal man naturligvis ind og gennemlæse elevens afleveringer i Meebook, sine egne notater fra undervisningen (fx efter fremlæggelser) samt kigge på de resultater, eleven har fået i diverse test. Jeg snakkede med et par kollegaer, og vi blev enige om, at 15 sekunder pr. mål i gennemsnit nok var realistisk. 

Så bliver regnestykket således: 3816 evalueringer x 15 sekunder = 16,125 timer. pr. halvår, dvs. 32,25 timer årligt. 

Elevplanens berettigelse

Synes du også, resultatet er skræmmende? Og direkte urealistisk? Hvis elevplanen så viste sig at være af værdi for det enkelte barns faglige og personlige udvikling, ville det give mening. Men det er den ikke. Det er de færreste forældre, der bruger tid på at nærlæse elevplanen. Af gode grunde. Det er ikke farverne på skærmen ud for et givent fagligt mål, der giver forældrene den viden, de har brug for om deres barns udvikling. Den får de via direkte kommunikation med læreren. Kommunikation, som der desværre ikke efterlades meget tid til, når vi skal bruge timer på at registrere og klikke rundt i Meebook.

Jeg tillader mig at håbe på, at regeringens plan om en afbureaukratiseringsreform rent faktisk tilgodeser os lærere og frigiver mere tid. Ikke til undervisning, som Sophie Løhde lægger op til. Men til reel forberedelse.