Astra-bloggen

Blog

Løfter din ledelse naturfagsundervisningen?

I begyndelsen af november 2020 var omkring 250 skoleledere og naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner samlet - online - for at drøfte deres skoles naturfagskultur. De mange repræsentanter fra de mange deltagende skoler formulerede en fælles lokal handleplan for naturfagene på netop deres skole - og nu kommer det lange, seje træk med at sætte indsatser i gang, følge op og holde gang i dialogen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Klokken er 8.55, og kaffen i koppen er stadig varm. Skolelederen har inviteret skolens naturfagsvejleder til en arbejdsdag om naturfagene på sit kontor. Kl. 9.00 toner der folk fra Astra frem på skærmen, og der bydes velkommen til “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020”. Skolelederforeningen og Børne- og Undervisningsministeriet er også medafsendere af dagen og har sendt velkomstvideoer og bidraget til programmet. I løbet af dagen arbejder skolelederen og naturfagsvejlederen sammen om naturfagsområdet på skolen. Hvad er udfordringerne? Hvilke mål vil vi prioritere i den kommende tid? Hvilke tegn vil vi se efter, når vi skal afgøre, om vi er på vej mod vores mål? Hvilke aktiviteter gør vi allerede, som hjælper os mod målene - og skal vi sætte nye aktiviteter i gang? I løbet af dagen drejer diskussionerne sig om alt fra nationale udfordringer og målsætninger i Regeringens Nationale Naturvidenskabsstrategi til skolens lille vandhul i den gamle skolebetjent-have. Kan klasserne komme i gang med at have undervisning derude? - og kan lærerne få mulighed for at videndele om undervisning i uderummet på en mere systematisk måde, end det hidtil har været praksis på skolen? De didaktiske problemstillinger snor sig mellem organisatoriske muligheder: Kan vi udarbejde en fælles beskrivelse af vores fagteams mål og indsatsområder? Kan vi få en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med de tilbud, der er på naturfagsområdet fra kommunen? Hvordan sikrer vi, at alle naturfagslærerne på skolen er klædt på til at undervise på en motiverende måde? Hvordan sikrer vi videndeling og fælles fodslag?

Fra nationale mål til lokale handlinger

Måske er du så heldig, at du selv er skoleleder, naturfagsvejleder eller ressourceperson i naturfag og derfor var med på dagen? Eller måske er du så heldig, at en repræsentant fra ledelsen og en naturfags-ressourceperson fra din skole var til stede? I så fald er det bare med at prikke til dem og spørge: Hvad står der i den lokale naturfagshandleplan, I skrev i på “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020”? Hvis det ikke er tilfældet, at der har været deltagere med fra din skole, så er du heldig, at du har fået øje på dette indlæg, for alle materialer fra dagen stilles til rådighed for alle skoler (se link nedenfor). Omdrejningspunktet er skabelonen til skolens lokale naturfagshandleplan, og for at hjælpe jer godt i gang ligger der også en lille film, der viser jer processen med at få udfyldt skabelonen. Undervejs i processen kan I lade jer inspirere af nogle af de oplæg, der ligger på siden om bl.a. de nationale udfordringer i naturfagene, den datainformerede samtale i naturfag og hvordan man kommer fra nationale mål til lokale handlinger.

Du er ikke alene

Hvad enten du er den eneste naturfagslærer på din skole eller en del af et stort og velorganiseret fagteam (eller noget midt imellem), så er det altid en god idé engang imellem at stoppe op, hæve sig lidt op i helikopteren og spørge: Hvorfor gør vi, som vi gør? Er vi på vej mod samme mål? Er der anledning til justeringer? Det er selvfølgelig oplagt, at naturfagsvejlederen (eller hvad end I nu kalder ressourcepersonen i naturfagene) tager snakken med resten af teamet, men i “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020” viser evalueringerne meget tydeligt, at det giver særlig værdi at inddrage skoleledelsen i samtalen. På den måde sikres det, at der er overensstemmelse mellem målene set fra forskellige perspektiver, at ressourcerne er afstemt de opgaver, I beslutter jer for, og at naturfagene får en større del af ledelsens bevidsthed i den travle hverdag. I de fleste af landets kommuner er der også en kommunal naturfagskoordinator, der har opgaven med at udvikle naturfagsområdet. Se link til en liste over naturfagskoordinatorerne og deres kontaktinfo nedenfor. Mange af dem kender også til arbejdet med lokale naturfagshandleplaner - og nogle endda så godt, at de har skrevet ind i de kommunale naturfagsstrategier, at det er en god idé, at alle skoler arbejder på den måde. Under alle omstændigheder er de en god aktør at inddrage i sparring omkring skolens lokale naturfagshandleplan, for de kan måske pege på ressourcer og muligheder i netop jeres kommune.

PS: Der var også tre “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” i foråret 2019, så selvom din skoleledelse og naturfagsvejleder ikke var med denne gang, så kan det sagtens være, de var med sidste år. Og SÅ er det ved at være tid til at få planen frem igen og se på, om noget skal justeres.

PPS: Vi pønser også på at lave “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” i 2021. Så stay tuned...

Links

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Find alle materialer fra “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020” her.

Læs mere om Astras og BUVMs nationale netværk for naturfagsvejledere her.

Find din kommunale naturfagskoordinator her.

Fotograf: Jakob Vind