Lærerliv m.m.

Blog

Skal vi betale en milliard for en lektion?

Politikere vil give en ekstra milliard til folkeskolen, men en hurtig beregning viser, at selv om pengene er kærkomne, vil de ikke betyde det store for den enkelte lærer, hvis de går til flere lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Wow - en milliard ekstra til folkeskolen - det er rigtig mange penge, men de rækker ikke voldsomt langt, for folkeskolen er et dyrt kæmpesystem. Som jeg viser længere nede vil milliarden ikke betyde pokkers meget for den enkelte lærer - men lidt har også ret!

I den bedste af alle verdener går pengene til flere lærerstillinger, hvilket vil betyde mere tid til at forberede undervisningen for alle - og derved færre lektioner pr. lærer og højere kvalitet i undervisningen til følge. Lidt simpel hovedregning viser dog, at træerne ikke vokser ind i himlen - de grønnes kun lidt…

I august 2018 var der ansat 46.316 fuldtidsansatte lærere i folkeskolen [1] til en gennemsnitlig månedsløn på kr. 42.365 [2], hvilket med lidt matematik giver en årlig lønsum i omegnen af kr. 23.546.128.080 - altså treogtyve en halv milliard. på dansk….

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen - folkeskolelærer i Gentofte og med en fortid på frie skoler, i Grønland og i Kalundborg. Er fagligt aktiv og kronisk kritisk og løsningsorienteret. Jeg uddanner mig løbende - for egen eller arbejdsgivers regning, og jeg blogger om lærerlivets sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk og hvad der end falder mig ind.

Med lønstigninger og snask, og for at gøre tallene spiselige, så afrunder vi lønsummen til ca. kr. 24 mia. Derved udgør milliarden altså 1/24, hvilket svarer til 4,17 %. I snit underviser lærere i omegnen af 777 timer om året [3], og reduktionen vil således udgøre 32,4 timer om året - altså godt 1 lektion om ugen.

Det er ikke ret meget - men lidt har også ret, og mange kolleger er pressede  over de mange undervisningstimer - så den ene lektion vil helt sikkert være kærkommen! Men verdensrevolutionen er aflyst for denne gang...

Kilder

[1]: DLF analysenotat om udviklingen af antallet af lærere i aug. 2018 https://www.dlf.org/media/11780393/faerre-laerere-i-folkeskolen.pdf

[2]: Lønstatistik for 2017 fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor i Folkeskolen  https://www.folkeskolen.dk/616140/over-5000-kroner-i-loenforskel 

[3]: OECD Educations at a Glance, tal fra 2017 i Folkeskolen https://www.folkeskolen.dk/877128/de-officielle-tal-laerernes-undervisningstid-faldet-en-smule-siden-2015