Blog

Foto af Valentin / Pixabay

5/9 Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen er vejen til effektiv forandring

Når retning og mål for forandringsprocessen er tydelige, så bliver vejen lettere og bedre for alle.

Publiceret Senest opdateret

Forandring kan være forvirrende. Når en skole gennemgår en organisatorisk forandring, kan det være svært for lærerne at forstå, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad det betyder for dem. Dette kan føre til usikkerhed, modstand og lavere effektivitet. Derfor er det afgørende, at der er klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen. Dette er den fjerde anbefaling fra min forskning.

 Klarhed om formålet med forandringen betyder, at det er klart kommunikeret, hvorfor forandringen er nødvendig, hvad målene er, og hvordan disse mål understøtter skolens overordnede vision og strategi. Dette hjælper lærerne med at forstå, hvorfor forandringen er vigtig, og hvordan den bidrager til skolens succes.

 Klarhed om indholdet af forandringen betyder, at det er klart kommunikeret, hvad forandringen konkret indebærer: Hvad er de nye procedurer, systemer eller adfærd, der skal implementeres? Hvordan vil arbejdsprocesserne ændre sig? Hvad forventes der af lærerne? Dette hjælper lærerne med at forstå, hvad der forventes af dem, og hvordan de kan bidrage til forandringens succes.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

 Det er også vigtigt, at denne kommunikation er praksisnær, det vil sige, at den er relevant og forståelig for lærerne. Det betyder, at der skal bruges en terminologi, som lærerne kan forstå, og at forandringen skal forbindes til deres daglige arbejde og erfaringer, men uden at tale ned til lærerne - se forrige blogindlæg.

 Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi klarhed reducerer usikkerhed og angst. Når lærerne forstår, hvad der sker, og hvorfor, er de mere tilbøjelige til at støtte forandringen og engagere sig i den på en positiv og produktiv måde. Desuden kan klarhed hjælpe med at forebygge misforståelser og rygter, der kan skabe unødvendig modstand og konflikt.

 I det næste blogindlæg vil vi se på den femte anbefaling: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden.

 

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk